Afvallige moslim Jani gemolesteerd, Wilders eist beveiliging

Ehsan Jami (22), voorzitter van het comité voor ex-moslims, is zaterdagmiddag gemolesteerd door drie mannen in zijn woonplaats Voorburg. Dit meldt de Volkskrant vandaag. Vertrouwelingen van Jami leggen een rechtstreeks verband tussen zijn activiteiten en de mishandeling.

LEES OOK: Ehsan Jami pubert voort

EN: Vader Balkenende tikt Jami op de vingers

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders heeft direct Kamervragen gesteld. Wilders vindt dat het incident voorkomen had kunnen worden indien de heer Jami afdoende beveiligd was. Hji vraagt de minister of deze bereid is 'met onmiddellijke ingang voor afdoende beveiliging van de heer Jami te zorgen.'

Twee van de drie mannen die Jami aanvielen zouden ‘een Marokkaans-achtig uiterlijk’ hebben gehad, de derde wordt aangeduid als mogelijk Somalisch. Het slachtoffer bevestigt dat signalement. De politie is ze nog niet op het spoor. Het incident deed zich rond zes uur voor op de Prinses Beatrixlaan in Voorburg.

De drie mannen scholden Jami uit toen hij in het gezelschap van een vrouw een supermarkt verliet. Hij werd onder meer uitgemaakt voor ‘kanker-landverrader’. Ehsan Jami werd daarna tot twee keer toe tegen de grond geslagen en liep daarbij een aantal bloedingen en verwondingen op. De vrouw in zijn gezelschap trof hetzelfde lot. De daders sloegen op de vlucht nadat ze in de gaten kregen dat de politie was gealarmeerd. Op het politiebureau is Jami aan zijn verwondingen geholpen, waarna proces-verbaal is opgemaakt.

Ehsan Jami is naar eigen zeggen al twee keer eerder belaagd nadat hij vier maanden geleden in het nieuws kwam met zijn beweging voor afvallige moslims. De discussie ging er toen vooral over of de PvdA hem wel genoeg steunde in dat streven. Jami is voor die partij raadslid in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Lees ook:Jongeren belagen opnieuw homo’s
Lees ook:Ehsan Jami pubert voort
Lees ook:Ehsan Jami puberaal in Het Kruisverhoor
Lees ook:Vader Balkenende tikt puber Jami op de vingers
Lees ook:Hardtalk, kontenlikkerij en verrassing op PvdA-congres

45 reacties op “Afvallige moslim Jani gemolesteerd, Wilders eist beveiliging

 1. Truus Baaij

  Arme Jani en metgezellin. Heb zo’n donkerbruin vermoeden dat de dhimmitude PvdA, Terstall en trawanten voorop, zullen betogen;”juist om hiervoor te waarschuwen manen we Jani om het kalm aan te doen.”

    /   Beantwoorden  / 
 2. sjun

  Ik vind dat dergelijk geweld om een mening nooit getolereerd kan worden in onze samenleving en dat er daarom een scherpe belichting moet komen op de bron van inspiratie voor bedrijven van dergelijke activiteiten. Wat mij betreft komt er ook een breedvoerige documentaire over daderprofielen zodat gebruik gemaakt kan worden van een schuld en schaamtecultuur om dergelijke gedragingen publiek vlotter gesignaleerd en afgewezen te krijgen. Misschien kunnen de molestreerders in kwestie geholpen worden bij het vinden van persoonlijk geluk elders waar zij zich beter thuis kunnen voelen omdat zij zich niet of veel minder hoeven te ergeren aan gebruik van het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting?

  Het gaat mij er om dat er tijdig aandacht komt voor soortgelijke problemen als deze en dat dergelijke onverkwikkelijke zaken op de agenda blijven staan. Slechts dan kunnen geweldsplegers aan het idee wennen dat ze onherroepelijk zelf aan de beurt komen als zij menen vanuit hun eigen bekrompen denkvisie de lichamelijke integriteit van een ander te moeten schaden. Mogelijk helpt deze bewustmaking deze mensen een eind omhoog op de beschavende weg. Zoniet helpt het hen in ieder geval door middel van de dwang van sancties om zich in dit land aan de wet te houden.

  Daarmee bedoel ik dat daders privé gebrandmerkt zullen worden door bijvoorbeeld bij recidive hun personalia bekend te gaan maken en bij hardnekkige recidive de mogelijkheden te onderzoeken om de maatschappij voor zeer lange tijd tegen dergelijk volk te beschermen. Aan de onverlaten zou bijvoorbeeld een keuze geboden kunnen worden om elders anders en beter te starten of in dit land de gevolgen te gaan ondervinden van persoonlijke brandmerking, te beginnen met een kansloze positie op de Nederlandse arbeidsmarkt want geen werkgever zit direct te wachten op nauwelijks aanspreekbaren met zeer losse handjes.

  Wat mij betreft mag ieder denken wat hij wil zolang hij de handjes maar thuis houdt en de lichamelijke integriteit van een ander blijft respecteren ongeacht wat voor wortels de betreffende ingezetene dan ook heeft. Juist hierom vind ik dat de zorgwekkende tendens van klaarblijkelijke geweldsimport op de politieke agenda moet blijven staan. Eén en ander kan mijns inziens door wetshandhaving en lik op stuk beleid tijdig worden ondervangen zolang maar niet weggekeken wordt van de gesignaleerde problematiek door er de halve wereld als excuus of verzachting bij te halen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. harry

  dit kan je niet de pvda aan rekenen wel aan het softe beleid wel ik heb een behoorlijk kijk op de maatschappij dit land is zo achteruit gegaan als de pvda nu niks doe aan dit soort incidenten dan kom het nooit meer goed in dit land de enigste parij die er wel wat aan doe de pvv krijg steeds meer stemmen en ik hoop ook dat hij aaan de macht kom samen met het cda en de vvd want er zijn hoop mensen die het softe beleid van de links kerk behoorlijk zat zijn het is toch niet te geloven dat zulke mensen hier rond lopen en alles mag dat is toch niet te filmen en wees eens sociaal naar de slachtoffers toe zie homo’s weet je wat ik sociaal vind 2 keer wat gedaan en dan naar land van herkomst en dan gaat het oplossen

    /   Beantwoorden  / 
 4. Nilsson

  Hé Harry, vanmiddag Frank van Dalen (voorzitter COC) bij standpunt NL. “Het is nog steeds zo dat meer dan de helft van het geweld tegen homo’s door autochtone Nederlanders wordt gepleegd”. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat een groot deel van die autochtone Nederlander behoren tot de groep die ook Geert Wilders en zijn PVV hebben gesteund. I.p.v. ongefundeerd tegen een grote welwillende groep in de Nederlandse samenleving tekeer te gaan wordt het misschien eens tijd om problemen echt aan te pakken. Alleen maar afzetten tegen anderen is het probleem niet oplossen. Geert Wilders is erg goed in de ander de schuld te geven, jij maar velen op dit forum lopen daar blindelings achteraan. Jammer, ik weet dat je de problemen zo niet oplost ook al roep je om het hardst dat je dat wel doet. Ik heb er geen vertrouwen in, Geert Wilders zal dit alleen maar gebruiken om zelf weer in de spotlights te komen te staan. Gebruik maken van de ander ter ere van jezelf. Daar wordt Jani geen cent beter van en Nederland in het geheel al helemaal niet.

    /   Beantwoorden  / 
 5. roel

  Zolang als er mensen zoals die Mr Nilsson dit geweld blyven minimaliseren zal het steeds escaleren.Mensen zoals Mr Wilders moet u bewonderen,hy zet zich volledig in,om de steeds erger worden onveiligheid in te dammen.Natuurlyk lopen er in onze samenleving mensen die zo met zich zelf in knoop zitten,dat het toenemend geweld in onze samenleving hun volledig ontgaat.
  Die mensen kunnen alleen door geweld op hen zelve op andere gedachten worden gebracht.
  De veiligheid van andere mensen doet er niet toe.

    /   Beantwoorden  / 
 6. John

  @ Nilsson

  Meer dan de helft ??
  Ons land bestaat (nog) niet voor de helft uit allochtonen, dus zijn allochtonen zwaar oververtegenwoordigd bij het plegen van homomisdrijven.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Nilsson

  Roel ik minimaliseer helemaal niets. Je hebt mij nergens maar dan ook nergens zien schrijven dat dit geweld niet vreselijk is.
  Bovendien wens jij mij blijkbaar geweld toe, jammer dat je zover bent weggezakt. Typisch een Wilders aanhanger, je bevestigt in je schrijven je eigen blindheid en wil geweld met geweld de kop indrukken. Maakt het je sowieso nog uit of de wereld leefbaar blijft?

  Overigens escaleert het geweld vooral sinds er aandacht is voor dit een gedeelte van dit geweld (nl. het allochtone gedeelte), oh is je dat nog niet opgevallen.

  Raar dat je als je alleen de voorzitter van notabene het COC citeert, welke objectieve cijfers aangeeft, je het verwijt krijgt zaken te minimaliseren. Je hebt mij nergens zien schrijven over de ernst van het probleem. Sterker nog omdat ik het probleem zeer ernstig vind vindt ik dat de oplossing van Wilders werkelijk nergens opslaat. Het zal niets oplossen.

  Homo’s, afvallige moslims, andersdenkende en anderskleurige, liberalen, communisten, socialisten, rechtse en linkse mensen, humanisten enz. enz. zijn hoe paradoxaal ook vooral gebaat bij een tolerante samenleving.
  Een samenleving waarin we elkaar met respect behandelen, een samenleving waarin niemand ongeacht kleur, geaardheid, afkomst enz. enz. wordt uitgesloten.

  Welke bevolkingsgroep dan ook afrekenen op het gedrag van individuen uit die groep is nimmer tolerant en dat zal altijd escalerent werken, kijk de wereld maar eens rond. We (de samenleving) zal dan ook altijd verliezen bij een dergelijke aanpak.

  John het overgrote merendeel van het geweld tegen homo’s vind plaats in de grote steden en daar is de verhouding autochtoon/allochtoon om en nabij fifty fifty dus daardoor geen zware oververtegenwoordiging. Waar gaat het nu om om het geweld op te lossen of om slecht een substantieel (al dan niet meer of minder) deel op te lossen.

  De deelname van allochtonen in dit vraagstuk is waarschijnlijk groeiende en daaruit blijkt meteen hoe kleinzielig Geert Wilders op dit soort zaken reageert. Dan pas als er maar een zweem van allochtoon zijn over de problemen hangt is hij er als de kippen bij. Heerlijk voor al die Homo’s die in het verleden door autochtonen zijn mishandeld die tellen blijkbaar niet mee, zijn nog niet eens een nummer voor onze Geertje.

  Het verschil tussen beide hierboven genoemde heren en mij is dat ik graag welk geweld dan ook oplos, of het nu van groot/klein/dun/dik/zwart/blank enz. afkomstig is. Willen jullie wel van het geweld af of slechts alleen van het allochtonen geweld? Focussen op slechts een deel van de problematiek is altijd slecht, Wilders doet door zijn stellingname niet anders.

  Waar gaat het nu om dat er geweld is en dat dat moet worden afgekeurd en als het ff kan moet worden voorkomen, of gaat het jullie om heerlijk stokpaardjes te berijden. Ga lekker door met het berijden van de stokpaardjes je kunt het tot in het einde der tijden blijven doen. Dat vindt ik nu soft, bezig zijn met het verkeerde probleem op te lossen.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Truus Baaij

  Voorburg ligt dat niet pal bij Den Haag? De Hofstad waar zich de As-Soennahmoskee bevindt.
  Waar imam Fawaz, via zijn preken haat zaait?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Truus Baaij

  Laten de daders nu afkomstig zijn uit de Haagse Schilderswijk. En laten daar nou veel aanhangers wonen van imam Fawaz Njeid. Een mensen zou er nijdig van worden.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Fleur

  Ik wil mijn medeleven betuigen met Jani, omdat ik geloof in waar hij voor strijdt: Vrijheid van meningsuiting. Dat neemt niet weg dat het niemand misstaat om met enig respect met andermans mening om te gaan.

  We hoeven het in Nederland niet normaal te (gaan) vinden dat vrouwen, homo’s, mensen die durven te twijfelen, of wie dan ook gediscrimineerd worden, maar er keihard op hakken geeft meer risico op escalatie dan het duidelijk maken dat dit niet de algemeen geldende norm van Nederland is en dat aanpassing van het gedachtengoed wenselijk is als men als Nederlander in Nederland wil wonen.
  Als iemand geen Nederlander wil zijn, is er niemand die hem/haar tegenhoudt om vooral elders zijn/haar heil te zoeken. Dat is vrijheid. Niemand hoeft hier tegen zijn zin te blijven.
  Dat verandert als een Nederlander crimineel wordt (waar ik mishandeling zeker onder vat), dan word je heel terecht beperkt in je vrijheden. Dat is niet de ‘schuld’ van de maatschappij, maar van het eigen onvermogen om met de geboden vrijheid om te gaan.

  In ‘mijn’ Nederland is er voldoende vrijheid om ieder zijn/haar mening te gunnen en daar met respect mee om te gaan.
  ‘Mijn’ Nederland is echter terecht zeer intolerant tegen mensen die in woord en daad laten blijken hun mening tot waarheid te verheffen door anderen aan te tasten in hun (bewegings)vrijheid.

  Allochtonen hebben hinder van deelgroepen die zich misdragen evenzo de autochtonen uitwassen in hun gelederen hebben waar ze zich voor schamen. Het gaat erom de discussie helder te houden omtrent een pricipieel recht op vrijheid van meningsuiting.
  Een ware Moslim laat anderen deze ruimte.

  De jongens die Jani mishandeld hebben vergissen zich naar mijn mening in de interpretatie van het geloof.

    /   Beantwoorden  / 
 11. mick

  Vraagt niemand zich af of deze mannen misschien werkzaam waren voor GEHEIM CLUBJE en dat dit met opzet is gedaan , effe in de media en daar gaan we weer !!!!

  Jullie reactie zal wel zijn wat een flauwekul, maar het zal niet de eerste keer zijn en ook niet de laatste jammer genoeg !!

  owwwh moet ik een voorbeeld gegeven oke komt ie RARA 1975 aanslag werd toegewezen aan LINKS en wat bleek uiteindelijk kwam het van RECHTS

  >>>> http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/24757224/items/24896924/

  brrrrrrrrr THINK wie heeft hier belang bij ??????????

  sick world

    /   Beantwoorden  / 
 12. hendriek

  Ik bewonder je moed, Ehsan. Ik vind het schandalig dat je zo weinig steun ondervindt uit pvda-kring. Nogal laf ook. Angst voor stemverlies?
  Ik vind het tragisch dat jij, zo jong nog, nu al met bewakers zit en vraag me af wat dat met je toekomst doet. Ik wens je heel veel sterkte toe (en ook heel veel veiligheid).

    /   Beantwoorden  / 
 13. Nilsson

  Hoe komt toch een groot gedeelte van Nederland erachter dat Ehsan Jani weinig steun ondervindt uit pvda-kring? Ik ben geen lid van de PvdA, zal het waarschijnlijk ook nooit worden, heb nog nooit PvdA gestemd en zal ook dat waarschijnlijk nooit doen, maar waar komen deze zogenaamde feiten vandaan. Hoeveel steun heeft hij daadwerkelijk vanuit de PvdA en hoeveel is dan nodig om voldoende te laten zijn.

  Gisteravond zat Jaffa Vink bij Nova telkens, als een adept van Geert Wild dus, af te geven op de PvdA. En dat is echt niet nodig omdat ik de antipathie tegen de PvdA al wel van Jaffa had vernomen. Is Eshan Jani gebaat bij deze verschuiving van de discussie, mijns inziens niet. Ehsan Jani is gebaat bij zoveel mogelijk steun van uit welke hoek dan ook. Werkelijk je standpunt ter discussie durven te stellen, je kwetsbaar opstellen, dat laat kracht zien.

  Hou op met dat politieke touwtrekken. Waar gaat het in werkelijkheid om. Ook Ehsan zal toegeven dat alleen dialoog zal helpen. Dialoog buiten en binnen de Nederlandse Islamitische groepering en ook in het buitenland. Daarvoor is ontwikkeling nodig, ontwikkeling van de islamitische landen en ontwikkeling van de islamieten zelf. Afzetten en in de hoek drukken is nimmer een goede oplossing. Alleen door verbinding zullen de islamitische krachten tot dialoog komen. Zoek de overeenkomsten en versterk die, laat merken dat het er werkelijk toe doet, ga vriendschappen aan en stimuleer tolerantie.

    /   Beantwoorden  / 
 14. erik

  ik heb de ziekte van benlam.de hele nederlandse samenleving draaid nog maar om één ding de goeie en de kwaaie moslim.wordt er zo langzamerhand een beetje geestesziek van.en als er dan ook nog is gratis reclame wordt gemaakt voor werkelozen advocaatjes die in één keer aangiften gaan doen(mens ga koken lol).breek helemaal me nederlandse klomp.wie vroeger stout was ging mee in de zak naar spanje.vaar een klein stukje om en klaar is kees.of gaan we hier mee door tot in de eeuwigheid dat houden wij,zij,ons,hun,zwart,wit,geel,en donker niet vol.allah jezus wat een ellende balkenende.ben benieuwd of er in de geschiedenis boeken jaar 2070 sta de burger oorlog in de jaren 2020.

    /   Beantwoorden  / 
 15. roel

  Op lange tenen trappen doet altyd pyn.Maar dat de tenen van Mr Nilsson zo lang zouden uitvallen dat verbaasd my toch.
  Iedereen weet of zou moeten weten dat de waarheid brengen,hevige reacties kan uit lokken by dromers of goed gelovigen.
  En aan de reacties die hier geschreven worden,zyn er nogal wat onder ons.
  Ik kan alleen maar hopen dat ze nog op tyd wakker worden,De tyd om wakker te worden word wel heel kort.Ik stop hier met schryven,want iemand die hele epistels schryft,gaat snel over in leugens en bedrog.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Rogiertje

  Geert doet als enige tenminste goed zijn best,

  De anderen zoals Wouter Bos en Ella Vogelaar en mevrouw de advocate zijn bang zwijgen en stemmen toe en proberen de goede partij in de doofpot te stoppen zodat het Kwaad ( de Moslims ) alleen maar precies krijgen wat ze graag willen en dat is macht.

  Alleen Geert hij moet het een beetje beter onderleggen en uitleggen, anders krijg je weer zo’n stelletje Nederlandse huilebalken de (zogenaamde groeps volgers) die het zielig vinden voor onze zogenaamde vrienden de Moslims. En die Nederlanders die dat doen gewoon een hele dikke oogklep op hebben en die het gewoon niet zien dat die Geindoctrineerde bebaarde Satanaanbidders een gevaar zijn in onze samenleving alleen maar sinds ze dat Boek de Koran volgen en de inhoud ervan in deze wereld tot uitvoer zullen brengen.:

  Want kijk maar eens zodra ze meer inhoudelijk de Koran gaan studeren , en alle wrede en haatdragende versen die in de Koran staan letterlijk gaan nemen ze meteen beginnen met zelfmoordterorrisme en zich opblazen omdat een idioot vers daarin zegt dat je een lap grond krijgt en heel veel vrouwen waar je van alles mee mag doen wat je maar wilt.

  Maar ja ik zal het wel verkeerd zien zoals velen zoals gewoonlijk weer zullen zeggen en er bijbelverzen bij halen om de moslims en hun boek vol kwaad naar hun mondje te praten en een veer in hun gat te stoppen, maar in ieder geval ben ik over 3 Jaar nederland uit en heel ver weg in een land waar ze tenminste raad weten en niet bang zijn van die Moslims en ik hoop nooit meer terug te komen.
  Dus hoef ik niet in de Islamitisch staat der Nederlanden te wonen dus heb ik daar gelukkig geen last daar meer van.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Nilsson

  @Roel, wat zijn we nobel en blijkbaar alwetend. Jij hebt de waarheid in pacht ook zo wijs en goed formulerend. Werkelijk waar Roel jij bent een prachtig man. Ik gun je wel een fanta.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Nilsson

  Rogiertje ik kan niet wachten, ga a.u.b. zo snel mogelijk, opgeruimd staat netjes.

    /   Beantwoorden  / 
 19. erik

  een raar mannetje die nilsson maar ja,ga vriendschappen aan en stimuleer tolerantie.zo dat je over een jaar of drie met je kont op een kleedje je kop richting mekka.je lu. besneden.biddend in een veel te grote moskee toch kan zeggen.het zijn me vriendjes.trouwens was jij niet de aap van pippi langkous meneer nilsson.waarom moeten wij atijd de dialoog aangaan en de moslim altijd zielig vinden.terwijl ze ons zien als afvaligen.niet allemaal maar het zijn er wel veel heel veel.alleen vallen hun elkaar niet af..we dwalen weer af van het onderwerp.en de frustratie neem weer toe.we zijn geweldig bezig met ze allen.en daar is de media mede schuldig aan.hopend op een zeer Intellectueel antwoord nilsson

    /   Beantwoorden  / 
 20. Nilsson

  Ik heb niet het idee dat intellectuele antwoorden aan jou besteed zijn. Die frustratie is overigens van je posting af te lezen. Als jij graag op het laffe softe pad wil blijven (angsthaas)doe je dat toch lekker. Kanker lekker door tot je in je eigen gecreeerde stof valt.

    /   Beantwoorden  / 
 21. erik

  posting af te lezen ,laffe softe pad,gecreeerde stof valt,angsthaas.geweldig antwoord wat een klasse.en ik maar denken dat jij de aap van pipi bent.sorry petje af voor de genius meneer nilsson wat je ook nog tijpt uit frustratie ik kan hier niet tegen op dus reageer niet meer.het gaat u goed meneer willson

    /   Beantwoorden  / 
 22. erik

  KANKER!!!! lekker door tot je in je eigen gecreeerde stof valt.vergeet ik de mooiste lang nadenkende weloverwegende poëtische alles over nilsson zeggende zin nog.hulde

    /   Beantwoorden  / 
 23. Nilsson

  Bravo Erik, heerlijk je frustratie kwijt? Ik denk het niet, zoveel frustratie raak je waarschijnlijk nooit meer kwijt. Kom op heerlijk schelden je hebt jezelf overtroffen, het lukt je best nog een keer. De inhoud was sowieso al ver te zoeken!!! Heb je eigenlijk al wel iets gepost waar inhoud in zat?? Waarom ben je eigenlijk zo gefrustreerd, heb ik je eerder aangevallen op een andere Nickname misschien; Roel, Rogiertje of toch gewoon Geert Wild dus?

    /   Beantwoorden  / 
 24. erik

  DEN HAAG – Geert Wilders zal zo snel mogelijk aangifte doen tegen rapper Appa, die vrijdag in dagblad De Pers zegt het niet erg te vinden als iemand Wilders ,,een kogel door zijn kop schiet”. Dat liet een woordvoerder van Wilders’ Partij voor de Vrijheid vrijdag weten.

  Appa, die naar eigen zeggen een grote groep moslimjongeren in achterstandswijken vertegenwoordigt, zegt in De Pers: ,,Als ik Wilders ooit tegenkom, is ‘ie van mij. Ik zweer je, ik pak hem aan. En er zijn meer mensen bij wie die behoefte groeit. Men moet niet raar opkijken als Mohammed C. binnenkort opstaat. Als iemand een kogel door zijn fokking kop schiet, vind ik dat niet erg.”

  Wilders voelt zich bedreigd door de uitlatingen van de rapper.
  hier gaat het om meneer de dialoog zoekende onwetende alles chattende nietsdoende vrijheidsstrijder.laat ik me toch uit de tent lokken door de aap van pipi.

    /   Beantwoorden  / 
 25. Rogiertje

  Beste Meneer Nilson,
  Ik weet dat je het gemeen bedoeld over dat jij blij bent dat ik wegga.
  Maar ik ben blij dat je er zo over denkt want ik ben namelijk ook blij dat ik wegga en opgeruimd staat netjes toch.
  Hoe meer mensen zoals ik met tenminste een goed stel hersens, die het tenminste zien wat er gebeurd weggaan des te eerder het een totale overname van het Islamitische geloof zal worden en dat is wat mensen zoals jij toch uiteindelijk willen en dan mag je ook op een kleedje bidden naar het graf van Mohammed de Antichrist, en net zoals in de oorlogstijd moet je bang zijn om naar buiten te gaan omdat er op de hoek van de straat weer een stelletje van die opgeschoten geindoctrineerde moslim jongeren staan die het leuk vinden om christenhonden te pesten.
  En dan als Christen heb je niets meer in jouw eigen land te vertellen totdat je het niet meer volhoud om als een afvallige beschouwd te worden en jezelf uiteindelijk bekeerd tot de Islam wat uiteindelijk hetgeen is wat ze juist willen.
  Maar dan zal ik uiteindelijk het hardst lachen en niet jij , want jij hebt besloten met die bebaarde satanaanbidders samen te spannen dus zal jij de consequenties moeten aanvaarden en het zal een hele goede les voor jou zijn.
  Maar ik wens je evengoed het allerbeste toe, en ik hoop dat eens dat je die betonnen plaat die voor je hoofd zit weghaald.

    /   Beantwoorden  / 
 26. Nilsson

  Ach Rogiertje ik heb grote twijfels bij jouw Christen zijn. In ieder geval intepreteer jij de bijbel anders dan ik dat doe. Ja misschien zelfs wel op de manier zoals radicale moslims dat doen met de Koran. Ach en over die hersens laten we het maar niet hebben, natuurlijk heb ik die minder dan jij. Natuurlijk denk jij verstandiger en ben je zoveel beter dan alle anderen. Daarom ben ik blij dat je gaat emigreren het is zo moeilijk om in jouw schaduw te staan, O alwetende.

  En Erik laat Geert Wilders vooral aangifte doen, weer even publiciteit, weer even de zielige Geert, weer even gedemoniseerd, weer even zijn eigen zelfbeeld bevestigd. Handiger zou zijn een asserviteitscursus te volgen, kan ik jou ook aanraden.

    /   Beantwoorden  / 
 27. erik

  asserviteitscursus, zou is viagra proberen want dit komt nooit meer goed .

    /   Beantwoorden  / 
 28. Rogiertje

  Beste Meneer Nilson,

  Ik interpreteer de bijbel beter want ik ga tenminste niet een knieval doen voor een haatgeloof als de Islam dat ons als christenhonden zien die ze gauw moeten uitroeien.
  Als ik voor het zingen de kerk uit loop dan hoor je geen enkele christen zeuren, behalve als ik de kerkdeur met een gigantische klap dichtgooi.
  Dat hoef je in de Moskee niet te proberen dan wordt meteen je L….u…..L er afgehakt door dat stelletje bebaarde Satansvolgelingen.

    /   Beantwoorden  / 
 29. Nilsson

  Jij begrijpt het Rogiertje, jij begrijpt het. Ik heb zelden zo’n heldere geest meegemaakt. Nouja behalve Erik dan. Erik heb je er al zoveel problemen mee of ligt het gewoon aan je leeftijd? Of misschien beide?

    /   Beantwoorden  / 
 30. erik

  als je vrijdagavond om h20:27 je eigen nog steeds druk zit te maken achter je schermpje.ben je gewoon een zielig eenzaam mannetje een soort losser van het ergste soort.

    /   Beantwoorden  / 
 31. Nilsson

  Heerlijk zo’n inhoudelijke reactie, bravo. Alle credits voor deze diepgaande analyse. Goed voorbeeld doet goed volgen, echt Wild dus.

    /   Beantwoorden  / 
 32. Rogiertje

  Lees het boek de satansverzen die verboden zijn in Moslimlanden omdat deze de waarheid over Mohammed en het Moslim Geloof verteld.
  En deze Salman Rushdie was gezocht door heel de moslim wereld omdat ze hem wilden vermoorden.

  Wat zijn “de Satansverzen”? Salman Rushdie maakte deze woorden beroemd nadat hij ze gebruikte voor de titel van zijn boek [1], maar waar verwijzen deze woorden naar? De Satansverzen verwijzen naar een gebeurtenis in Mohammeds leven. Deze gebeurtenis wordt in de koran verslagen.

  En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant of profeet gezonden zonder dat de satan hem, wanneer hij iets wenste, iets [om] volgens zijn wens [voor te lezen] had ingegeven. Maar God schaft af wat de satan ingeeft en dan stelt God Zijn tekenen eenduidig vast. (Soera 22:52, Leemhuis)

  Nooit hebben We een enkele profeet of gezant gezonden voor jou (Mohammed) met wiens wensen Satan zich niet bemoeide. Maar God abrogeert de ingevingen van Satan en bevestigt Zijn eigen openbaringen. (Soera 22:52, vertaald uit de Engelstalige koran van Dawood)

  Dit gedeelte van de koran is geadresseerd aan Mohammed om hem te troosten door hem te herinneren aan de profeten die er voor hem waren. Zoals jij kunt zien verwijst dit vers duidelijk naar Satans daden. Het vers zegt dat iedere profeet en gezant Satans “bemoeienis” met hun “wensen” heeft gehad, en zijn woorden (Satans woorden) plaatst in de openbaring van Allah, maar dat Allah de “ingevingen van Satan” geabrogeerd heeft.

  Wat is de gebeurtenis achter zo’n vers? Wat waren de “wensen” van Mohammed waar satan zich mee bemoeide? Wat waren de “ingevingen van satan” die Allah moest abrogeren van wat Mohammed reciteerde? Waarom heeft Mohammed vertroosting nodig? De gebeurtenissen die achter dit vers liggen zijn goed opgeschreven en aanvaard als authentiek door de vroege islamitische geleerden Ibn Ishaak, Wakidi, Ibn Sa’d, en Tabari. In dit artikel zullen we bekijken wat de islamitische geleerde Ibn Ishaak [2] schreef over de Satansverzen. Ibn Ishaak is het oudste verslag van Mohammeds leven en de complete tekst van wat Ibn Ishaak schreef is voorzien in de bijlage.

  Mohammed en de afgodsbeelden van Mekka

  Terwijl Mohammed in Mekka was probeerde hij de Qoeraisj (Mekkanen) te overtuigen de islam te aanvaarden. Zij waren niet ontvankelijk voor hem en maakten zijn leven en die van zijn volgelingen moeilijk, en dus werd Mohammeds verlangen te zien dat zijn volk hem en de islam aanvaarden onvervuld. Dit was totdat Mohammed het volgende vers reciteerde.

  Ziet Laat en Oezza, en Manaat, de derde… Dit zijn de verheven kraanvogels[3], op hun voorspraak kan worden gehoopt. (Ibn Ishaak, pp. 72-73

  Laat, Oezza en Manaat waren enkele van de lokale afgodsbeelden die in Mekka aanbeden werden. Eerder had Mohammed tegen hen gesproken in zijn monotheïstisch prediking maar nu aanvaardde Mohammed de afgodsbeelden en reciteerde dat “op hun voorspraak kan worden gehoopt.” De islamitische uitleg waarom Mohammed de afgodsbeelden aanvaardde is dat satan deze woorden op Mohammeds lippen legde.

  Satan… legde de volgende woorden in de mond: ‘Dit zijn de verheven kraanvogels, op hun voorspraak kan worden gehoopt. (Ibn Ishaak, p. 71-72)

  Mohammed reciteerde deze woorden alsof deze van God waren terwijl zij in feite van satan waren. Dit is wat bedoeld wordt met de frase “de Satansverzen”: deze zijn verzen van satan die Mohammed reciteert alsof deze van God waren. Nu Mohammed gereciteerd had dat de afgodsbeelden aanvaardbaar waren, aanvaardden de Qoeraisj hem.

  Toen de Qoeraisjieten dit hoorden waren zij blij en het beviel hun zeer dat hun godinnen erin vermeld werden. … Daarop verlieten de mensen het bedeoord en gingen uiteen. Ook de Qoeraisjieten gingen weg, blij dat zij hun godinnen hadden horen noemen, en zeiden: ‘Mohammed heeft onze goden op de best mogelijke manier’ (Ibn Ishaak, p. 73)

  Mohammeds verlangen was gerealiseerd; de Qoeraisjieten aanvaardden hem. De Qoeraisjieten aanvaardden Mohammed omdat hij hun goden en afgodsbeelden had aanvaard. Echter, na enige tijd realiseerde Mohammed de fout van wat hij gezegd had. De islamitische uitleg is dat Mohammed door de engel Gabriël vermaand werd:

  Toen kwam Djibriel [Gabriël] bij de Profeet en zei: ‘Mohammed, wat heb je gedaan? Je hebt de mensen iets gereciteerd wat ik je niet heb overgebracht van God en je hebt iets gezegd wat Hij niet tegen jou heeft gezegd!’

  Mohammed veranderde nu van gedachten en zei dat God hem verteld had te spreken tegen de afgodsbeelden en deze te verwerpen.

  Toen de openbaring kwam die de influistering van de Satan aan de Profeet afschafte zei Qoeraisj: ‘Mohammed heeft spijt gekregen van wat hij heeft gezegd over de positie van onze godinnen bij God, hij heeft het veranderd en is met iets anders gekomen.’ (Ibn Ishaak, p. 74)

  Mohammed moest nu aan zowel zijn volgelingen als aan de Qoeraisjieten uitleggen waarom hij van gedachten over hun afgodsbeelden was veranderd en die niet langer aanvaarde. De reden die hij gaf was het volgende vers uit de koran.

  Nooit hebben We een enkele profeet of gezant gezonden voor jou (Mohammed) met wiens wensen Satan zich niet bemoeide. Maar God abrogeert de ingevingen van Satan en bevestigt Zijn eigen openbaringen. (Soera 22:52, vertaald uit de Engelstalige koran van Dawood)

  Mohammeds uitleg was dat zijn kortdurende aanvaarding van de afgodsbeelden was omdat satan zich met zijn wensen bemoeide en hem woorden gaf waarvan hij dacht dat die van God waren, maar dat God nu deze verzen verwijderd had en de hele situatie gecorrigeerd had.

  Enkele opmerkingen over de Satansverzen

  Een dergelijke gebeurtenis waarbij Mohammed de woorden van satan spreekt en beeldendienst en veelgodendom aanvaardt vraagt om enkele opmerkingen:

  Onthouden dient te worden dat het de koran is die schrijft dat satan zich met Mohammeds wensen bemoeide en ingevingen deed in wat hij (Mohammed) reciteerde (soera 22:52). En het is Ibn Ishaak, Wakidi, Ibn Sa’d, en Tabari die de details van deze gebeurtenis opschreven en aanvaardden. Als dit verhaal verteld was door mensen die tegen de islam zijn dan zou het eerlijk zijn om af te vragen of zij dit verhaal hadden bedacht als een middel om Mohammed in het diskrediet te brengen. Maar het is ondenkbaar dat Ibn Ishaak, Wakidi, Ibn Sa’d, en Tabari een verhaal over Mohammed die afgodsbeelden aanvaardt zouden verzinnen.

  De koran beschrijft dat andere profeten ook op deze manier zondigden. Adam pleegde deze zonde (soera 7:189-192) en evenzo Aäron (soera 4:163, 7:150-153). Beiden werden vermaand voor hun gedrag. Zij bekeerden zich en God toonde hen genade en vergaf hen. Daarom kan niet worden geredeneerd dat een profeet niet in staat is om dit te doen omdat de koran duidelijk beschrijft dat andere profetem dit deden..

  De koran beschrijft ook dat soms verzen van de koran werden veranderd.
  En wanneer Wij het ene teken [of vers] in plaats van het andere brengen – en Allah weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij: “Gij verzint slechts.” Neen de meesten hunner weten het niet. (Soera 16:101)

  In dit vers zien we mensen klagen over Mohammed door te zeggen dat hij een “vervalser” is omdat de inhoud van wat hij reciteerde veranderde. Dit is consistent met het verslag van de Satansverzen waar verzen die hij eerder reciteerde, later werden veranderd.

  Hier is een ander voorbeeld van hoe Mohammed een eerder vers veranderde om het passender te maken.

  Verteld door Al-Bara: Er werd geopenbaard: “Niet gelijk zijn die gelovigen die thuis zitten aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden.” (Soera 4: 95) De Profeet zei: “Roep Zaid voor mij en laat hem het bord brengen, de inktpot en het schouderbladbot.” Toen zei hij: “Schrijf: Niet gelijk zijn die gelovigen die thuis zitten ..”, en op dat moment zat ‘Amr bin Oem Maktoem, de blinde achter de Profeet. Hij vroeg: “O Allah’s Apostel! Wat is uw gebod voor mij (ten aanzien van bovengenoemd vers) aangezien ik een blinde ben?” Dus, in plaats van het bovengenoemde vers, werd het volgende vers geopenbaard:“Niet gelijk zijn die gelovigen die thuis zitten, , met uitzondering der onbekwamen, aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden.” (Soera 4: 95) (Sahieh al-Boechari: volume 6, boek 61, nummer 512)

  Deze hadieth doet helder verslag van de wijziging van soera 4:95 van zijn eerste tot zijn finale vorm. Dit type wijziging is precies wat gebeurde in het verslag van de Satansverzen. Dus de Satansverzen zijn niet het enige voorbeeld van dit type wijziging. Mohammeds wijzigingen van verzen lijken een karakteristiek te zijn van hoe de koran ontwikkelde.

  Mohammed pleegde een zonde. Afgodenbeeldendienst en veelgodendom aanvaardden is zondig. Mohammed deed dit een korte periode terwijl hij een profeet beweerde te zijn. Het is waar dat Mohammed berouw toonde over deze zonde en dit is tot zijn krediet, maar de gebeurtenis laat desondanks een groot falen in zijn leven zien. Deze gebeurtenis moet niet worden genegeerd omdat het onaangenaam of irrelevant is, want het toont aan dat Mohammed zoals jij en ik was; hij moest zijn zonden erkennen en om vergeving vragen.
  (Mohammed bad) O Allah! Vergeef mij fouten en mijn onwetendheid en mijn overtredingen van gerechtigheid in mijn daden; en vergaf wat U beter dan ik weet. O Allah! Vergeef het verkeerde dat ik serieus en niet-serieus heb gedaan, en vergeef mijn toevallige en bewuste fouten, alles dat in mij aanwezig is. (Sahieh al-Boecharie: volume 8, boek 75, nummer 408)

  Weet dan dat er geen god is dan God en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor de gelovige mannen en vrouwen. (Soera 47:19)

  We zagen dat het volgende vers uitlegt waarom Mohammed kortdurend beeldendienst aanvaardde en satans woorden sprak.
  Nooit hebben We een enkele profeet of gezant gezonden voor jou (Mohammed) met wiens wensen Satan zich niet bemoeide. Maar God abrogeert de ingevingen van Satan en bevestigt Zijn eigen openbaringen. (Soera 22:52, vertaald uit de Engelstalige koran van Dawood)

  Het vers zegt dat alle profeten en gezanten satans beïnvloeding hadden. Dit vers is gedeeltelijk waar, want het is waar dat satan veel van Gods profeten tot zonde heeft geleid. De bijbel beschrijft zulke gebeurtenissen, bijvoorbeeld, Adam en Eva rebelleerden tegen God (Genesis 3); Aäron maakte het gouden kalf (Exodus 32), David telde zijn leger (1 Kronieken 21:1); Juda verraadde Jezus (Lucas 2:3), en Petrus verleidde Jezus ( Mattheüs 16:23). Echter dit vers in de koran is geheel onjuist wanneer het over Jezus gaat want Jezus zondigde nooit. Jezus werd verleid door satan op precies dezelfde manier als Mohammed was, maar in tegenstelling tot Mohammed zondigde Jezus nooit. Mohammed werd verleid valse goden te erkennen om zijn verlangen dat de Qoeraisj hem aanvaarde te vervullen; hij gaf toe aan deze verleiding en erkende hun goden. Jezus werd ook verleid om zijn verlangen te vervullen om als Christus te regeren door valse goden te erkennen, maar toen satan Jezus verleidde:

  Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ (Mattheüs 4:10)

  Hoe verschillend is Jezus van Mohammed! Jezus gehoorzaamde altijd God :

  die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. (1 Petrus 2:22)

  hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. (Hebreeën 4:15)

  Jezus is de enige persoon die volmaakte onderwerping aan God gegeven heeft. Wat een groot voorbeeld is hij voor ons!

  Bijlage: Het volledige verslag van Mohammed die de Satansverzen uitspreekt zoals verslagen door Ibn Ishaak

  De Profeet hield het welzijn van zijn stam voor ogen en wilde toenadering tot hen op elke mogelijke manier.

  Jazied ibn Ziaad al-Madani leverde over van Moehammad ibn Ka’b de Koeraiziet: Toen de Profeet zag dat zijn stamgenoten zich van hem afwendden en het moeilijk vond om aan te zien hoe zij afstand namen van de boodschap die hij hun van God overbracht, wenste hij dat er van God iets zou komen wat toenadering teweeg zou brengen. Met al zijn liefde en zorg voor zijn stam had het hem plezier gedaan als hij de hardheid die hij van hen ondervond wat had kunnen matigen; daarover dacht hij na en hij wenste het vurig. En toen God openbaarde: Bij de ster als hij ondergaat: uw gezel dwaalt niet en is niet misleid, en hij spreekt niet uit een bevlieging [53:1-3] en hij bij de woorden kwam: Ziet u Laat en Oezza, en Manaat, de derde, de andere? [53:19-20] legde de Satan hem, op grond van zijn eigen gedachten en wens, de volgende woorden in de mond: ‘Dit zijn de verheven kraanvogels, op hun voorspraak kan worden gehoopt.

  Toen de Qoeraisjieten dit hoorden waren zij blij en het beviel hun zeer dat hun godinnen erin vermeld werden. Zij luisterden naar hem, terwijl de gelovigen, die geloof hechtten aan de boodschap die hun Profeet bracht van hun Heer, hem niet van fouten, waanideeën of misstappen verdachten. Toen hij bij de teraardewerping kwam, aan het eind van de soera, wierp hij zich ter aarde en de moslims deden het hem na, omdat zij geloof hechtten aan de boodschap van hun Profeet en hem volgden. De heidenen uit Qoeraisj en anderen die in het bedeoord waren deden dat ook, omdat zij hun godinnen hadden horen noemen. Er bleef niemand in de moskee, gelovige of ongelovige, die zich niet ter aarde wierp, behalve Walied ibn Moeghiera, die zo oud was dat hij het niet meer kon, maar die nam een handvol grind en boog zich daarover. Daarop verlieten de mensen het bedoord en gingen uiteen. Ook de Qoeraisjieten gingen weg, blij dat zij hun godinnen hadden horen noemen, en zeiden: ‘Mohammed heeft onze goden op de best mogelijke manier vermeld en hij heeft in zijn reciet gezegd: “Dit zijn de verheven kraanvogels, op hun voorspraak kan worden gehoopt.”’

  Het nieuws van deze teraardewerping bereikte de gezellen van de Profeet die in Ethiopië waren en er werd al gezegd dat Qoeraisj tot de islam was overgegaan. Sommigen van hen maakten aanstalten om terug te keren, anderen wilden nog blijven.

  Toen kwam Djibriel bij de Profeet en zei: ‘Mohammed, wat heb je gedaan? Je hebt de mensen iets gereciteerd wat ik je niet heb overgebracht van God en je hebt iets gezegd wat Hij niet tegen jou heeft gezegd!’ Toen werd de Profeet zeer bedroefd en vreesde God zeer, maar God zond een openbaring neer, want hij had erbarmen met hem, om hem te troosten en de zaak te vergemakkelijken. Daarin liet Hij hem weten dat er vóór hem geen profeet of gezant was geweest die iets wenste of begeerde zonder dat de Satan hem iets naar zijn wens in de mond had gelegd, zoals hij dat nu bij de Profeet had gedaan, en zonder dat God daarna had afgeschaft wat de Satan hem had ingegeven en Zijn verzen had vastgesteld; met andere woorden: dat het hem net zo verging als sommige andere profeten en gezanten, en Hij openbaarde: Wij hebben vóór jou geen gezant of Profeet gezonden zonder dat de Satan, als hij iets wenste, hem iets naar zijn wens in de mond legde. Maar God schaft af wat Satan ingeeft; dan stelt God Zijn verzen vast. God is wetend en wijs. [22:52]

  Zo nam God de droefheid van zijn Profeet weg, stelde hem gerust over wat hij had gevreesd en schafte af wat de Satan hem in de mond had gelegd, namelijk dat van hun godinnen, die verheven kraanvogels op welker voorspraak werd gehoopt. Hij liet nu op Laat en Oezza en Maanaat, de derde, de andere de woorden volgen: Hebt u dan de mannelijke en Hij de vrouwelijke [kinderen]? Dat is een onrechtmatige verdeling! Het zijn slechts namen, die u en uw vaderen gegeven hebt, tot aan: […] aan wie Hij wil en met wie Hij tevreden is. [53:21-26] – dat wil zeggen: hoe kan de voorspraak van jullie godinnen bij Hem dan ergens goed voor zijn?

  Toen de openbaring kwam die de influistering van de Satan aan de Profeet afschafte zei Qoeraisj: ‘Mohammed heeft spijt gekregen van wat hij heeft gezegd over de positie van onze godinnen bij God, hij heeft het veranderd en is met iets anders gekomen.’ (Ibn Ishaak, Het leven van Mohammed, Bulaaq, 2000, p. 73-74)

  Eindnoten

  [1] Salman Rushdie, De Satansverzen, 1988.

  [2] Ibn Ishaak, Het leven van Mohammed, (vertaling Wim Raven), Bulaaq, 2000

  [3] Of Gharaniq, Noemidische kraanvogels die op grote hoogte vliegen.

  Christian-Muslim Discussion Papers ©2004

    /   Beantwoorden  / 
 33. Nilsson

  Rogiertje fantastisch werk maar alleen interessant voor goddienstwaanzinnigen. Kun jij het volgen, natuurlijk wel jij leest er van alles uit, ik niet (volgens een aantal van jullie uiteraard vanzelfsprekend). Maar ik wil het ook geheel niet volgen want het heeft voor mij weinig betekenis, behalve de volgende.

  Wat ik wel weet is dat gods volgelingen, of ze nu Islamiet, Christen, Joods of een ander zelfverklaarde godsdienst zijn, uitblinken in het juist verklaren van hun eigen godsdienst. Niet in het respecteren en volgen van het leven, ondanks dat alle godsdiensten daartoe oproepen, maar ik het aangeven waarom zij juist al dan niet hebben gekozen voor deze godsdienst.

  Ze vinden vaak de ander verderfelijk, dat was vroeger bijv. zo in de katholieke kerk met bijv. Jehova’s getuigen. Duidelijk is dat Jehova’s getuigen niet direct een aggresieve afsplitsing zijn, toch vondt de pastoor in de kerk het nodig om voor deze verderfelijk sekte te waarschuwen. Rampspoed zou over de samenleving komen. In vorige eeuwen en vooral het eerste deel van de 20ste eeuw vondt men het nodig te waarschuwen voor het Jodendom, wat die niet allemaal deden, hadden gedaan en nog zouden gaan doen. Ze zouden de gehele Westerse samenleving gaan domineren en overnemen, was het niet in aantal dan wel in economische kracht. Er is altijd wel een argument te vinden. De Joden werden er destijds echt niet minder Jood om en ze werden ook echt niet minder een zogenaamd gevaar voor de samenleving. Sterker deze tegenstand zorgt er alleen maar voor dat zelfs de gematigde volgelingen in de handen werden gedreven van de niet gematigden. Sociale verbanden worden alleen maar sterker als de vijand het verband wil afbreken. Sociale verbanden groeien vooral onder externe druk (het Vlaams Blok wordt alleen maar groter door de tegenstand die het krijgt). Islamitische krachten (volgens jouw verderfelijke krachten, zie paralel met Jehova’s) zullen alleen maar kracht putten uit de negatieve energie die jij en anderen ze geven. Ze zullen alleen maar meer vast houden aan de oorspronkelijke tekst als er blijkbaar geen andere interpretatie mogelijk is.

  Zie je niet dat het terroristische blok binnen de Islam alleen maar groter is geworden door de druk vanuit het westen. Zowel in Afghanistan, Irak, Palestijns gebied enz. groeien deze krachten alleen maar.
  Ga vooral lekker door Nederland onleefbaar te maken. Maar als jij toch over drie jaar weg wil zijn uit Nederland dan wil ik je dringend vragen of nu al te gaan of te stoppen over je graf heen te regeren.

    /   Beantwoorden  / 
 34. erik

  en ik maar denken dat dit leuk is.maar jullie zijn echt ziek .biertje of toch maar antidepressiva.

    /   Beantwoorden  / 
 35. Rogiertje

  Vrijheid van meningsuiting (het einde daarvan is in zicht)

  Nederlanders bevreesd voor extremisme
  AMSTERDAM – Nederlanders zijn bevreesd voor de gevolgen van extremisme. Bijna 80 procent van de bevolking denkt dat er in Nederland extreme groeperingen bestaan die de vrijheid bedreigen. Vooral fundamentalisten en geloofsfanatici worden als bedreigend ervaren.
  Dat blijkt uit het Nationaal Veiligheidsonderzoek 2007, dat donderdag verschijnt. Het onderzoek, waarvoor ditmaal ruim duizend Nederlanders zijn ondervraagd, wordt jaarlijks geïnitieerd door het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’.

  Terroristen worden ook genoemd als een bedreiging voor de rechtstaat, maar beduidend minder vaak dan fundamentalisten en geloofsfanatici. Datzelfde geldt voor de extreem-rechtse beweging.

  Vooral Nederlanders van middelbare leeftijd zien in extremisme een bedreiging. Daarnaast blijkt dat mensen vaker aangeven dat er in Nederland groeperingen bestaan die hun vrijheid in gevaar brengen naarmate zij hoger opgeleid zijn.

  Vrijheid wordt gezien als een belangrijke waarde van de Nederlandse democratie. Vooral aan de vrijheid van meningsuiting wordt veel belang gehecht, zo leert het onderzoek. Die vrijheid staat wel onder druk. Bijna 40 procent van de ondervraagden vindt dat je niet altijd voor je mening kan uitkomen. In de discussie over de multiculturele samenleving leeft dat gevoel extra sterk. „Kennelijk is dit debat zo gepolariseerd, dat men het gevoel heeft niet altijd te kunnen zeggen wat men wil”, aldus het rapport.

    /   Beantwoorden  / 
 36. Nilsson

  Je hebt helemaal gelijk Erik neem ik het biertje (wel een beetje vroeg zo op de zondagochtend) dan mag jij de antidepressiva.

    /   Beantwoorden  / 
 37. Nilsson

  en zo’n 70 procent van de Nederlandse kinderen jonger dan 6 jaar vindt dat Sinterklaas echt bestaat (blijkt uit de nationale monitoring kinderlijke gedachten, jaarlijks uitgevoerd door de nationale middenstand).

    /   Beantwoorden  / 
 38. erik

  hier doe ik niet meer aan mee,en bier drink ik niet.maar wat heeft bier met tijd te maken.ben geen monitoring tegen gekomen waar in sta dat bier drinken om 11.11 te vroeg zou zijn.of is dat je aangepraat door mensen die voor je denken waneer je en op wat voor tijdstip je bier wel kan nuttigen zo dat het niet te vroeg is.trouwens weet gelijk dat je uit het westen komt.ja en daar zou ik ook niet dood gevonden willen worden.neem ik wel antidepressiva omdat ik tussen rare kleine aftrekkende zelf ingenomen individuen leeft die alles beter weten.maar intussen alles uit cijfers en rapporten halen.om dan te doen dat ze zelf denkend zijn.nu wel er wordt voor je gedacht.te vroeg voor een biertje hahaha

    /   Beantwoorden  / 
 39. Nilsson

  neem die antidepressiva nu in, het wordt almaar erger met je.

    /   Beantwoorden  / 
 40. erik

  neem ik antidepressiva,jij het bier.ik wordt beter en jij blijft dronken en alleen.

    /   Beantwoorden  / 
 41. Nilsson

  Ach ik vind het prima, op deze manier alleen zijn. De volgende posting gaat weer over politiek. Dus als je het laatste woord wil maak me nog ff voor alles en nog wat uit daar reageer ik niet meer op. Veel plezier ermee werkt bijna als een antidepressivum.

    /   Beantwoorden  / 
 42. erik

  he he gewonnen was best makkelijker dan we dachten.ben 16 jaar.en als je je dan zo op de kast laat jagen.moesten we best lachen ik en me vrienden.en schaam je maar niet we weten toch niet wie u bent.nou was leuk groetjes en tot het volgende posting o,a namen natuurlijk. doei

    /   Beantwoorden  / 
 43. jason

  he wilders kun je niet op houden met pesten ga toch vrede zoeken met mensen je draaide hele leven met moslims ik houd van moslim dus keertje mond dicht houden papagaai ben jij

    /   Beantwoorden  / 
 44. Abdullah bin Abdurahman al-Qādirī al-Chisti al-Athloni

  An Invitation to Paradise

  I performed the istikhārah salāh on the evening of Thursday, 7th September 1995 and pleaded for guidance from Allāh, The One Who Is Above weaknesses. By the Grace of Allāh, The One Who Is Most Kind to His slaves, I had the most marvellous dream. In my sleep that evening, I saw myself standing in the venerated presence of, and about two metres away from our Beloved Prophet Muhammad in the Rauda al-Jannah. The Holy Messenger of Allāh was immaculately dressed in pristine white apparel and white turban. I felt entirely insignificant. I was in the company of the fountainhead of virtue. I, also, was dressed in white robes and a white turban, and stood with my back towards the qiblah. Tears of happiness streamed down my cheeks. The Holy Prophet , who was sent by Allāh, The Creator and Cherisher of all things, as a Warner and a Mercy to the worlds, stood and looked at me. My spirit rested. I said in Afrikaans: “Yaa Rasoeloellah, ek het vir U kom wys my familie – Suleiman, Dawood, Rifdah, en Makkia.” In English, this reads: “O Messenger of Allāh, I have come to show to your [esteemed] self my family – Suleiman, Dawood, Rifdah and Makkia.”

  I woke with a song in my heart. Allāh had honoured me with the society of the best of mankind. The dream was etched in my memory with an astonishing clarity. I shall never forget it. It was, to me, a precognition of the predestination of Allāh, The One Whose Will Reigns Supreme, and an invitation from al-Madīnah al-Munawwarah.

  By my words “Yaa Rasoeloellah” (“O Messenger of Allāh”), I knew that I had definitely dreamt of the Modest Messenger of Allāh . I had addressed our Good Prophet with the utmost respect. That I spoke in “kombuis” Afrikaans was enlightening. I had much to think about.
  The reason for my not mentioning my wife’s name (as part of my family) in the list of introductions to our Prophet Muhammad became apparent to me – she had introduced herself on our first Pilgrimage in 1991! The same could be said for myself – I also had not introduced myself in the dream, as I, likewise, had first travelled to Madīnah then.
  I had referred to Suleiman, Dawood, Rifdah and Makkia in the sequence in which they were born. The dream held another eye-opener – I had spoken of them as ‘my family’ and not as ‘my children’ (as we do in the west). In this lay a poignant lesson – although Makkia forms part of our family, she is adopted (and not ours biologically) and therefore not of ‘our children’! For inclusiveness and especially in du’ā, I later familiarised myself with referring to them as ‘my family’, rather than ‘my children’. I would also refer to them as ‘the children’ in du’ā.
  I realised also that my not speaking of them as ‘children’ could mean that all, or some of them, would be adults by the time that we got to the City of Light.

  Always thereafter, I wondered why our Cherished Prophet did not speak to me in the dream.

  I related my experience to anyone who would listen.

  Islam teaches that a person who dreams of the Holy Prophet Muhammad has dreamt the truth and has in fact seen the Holy Prophet , and not (mistakenly) anyone else in his or her dream. Based on this reassurance, I believed with certainty that, as long as we held firmly onto the Sharī’ah, my family and I would receive divine assistance to get to the Hijaz.

  A considerable number of the ’Ibaad-u-Ragmaan Qadiri Jamaa’ah had regularly, over the years, travelled to Saudi Arabia on Haj and ’Umrah. More than fifteen Jamaa’ah people had gone on Haj in 1997. In 1998, thirty-six persons had performed the holy journey. Twenty-one Jamaa’ah pilgrims had answered the call in 1999. The year 2000 had twenty-five Jamaa’ah hujjāj. Just eight people had gone during 2001. This time, more than a hundred went.

  It was a good year, 1422AH. The Haj of that year brought new meaning to the lives of many and helped to heighten the spirit of camaraderie among the members of the ’Ibaad-u-Ragmaan Qadiri Jamaa’ah. Travelling to and staying in the Holy Land has always meant a lot to me. This journey was especially fulfilling. Every day was better than the one before, every moment sweeter than the previous one. Better travelling companions I could not have hoped for.

  At 6pm on 24th December 2001, we left Cape Town for Johannesburg. Two days later, we left Johannesburg on Flight KQ 0461 for Nairobi and Jeddah. On 27th December 2001, we arrived by bus in Makkah al-Mukarramah from Jeddah. “Suleiman, Dawood, Rifdah, Makkia – Look! There’s the outer wall of the Masjid al-Harām,” I called out to them as our bus neared the Great Mosque. I felt like jumping out and running towards it.

  We completed the rites of ’Umrah. That Suleiman, Dawood and Rifdah were of age had added value to things. Makkia was just big enough for us not to have to carry her during the tawaaf of the Baitullāh and the saa’i. She had turned eight in Makkah.

  Taxis coasted through the busy streets. Tow-away trucks hurriedly hauled away badly parked vehicles. Trucks busily pumped desalinated water into storage tanks. Lorries delivered water from the central water distribution centre on the outskirts of Mecca to homes, schools, hospitals and hotels in the area. There were more water delivery trucks than bread distribution vans on the roads.

  With the approach of every obligatory prayer, traffic police hastily converted smaller roads into one-ways that led towards the Masjid al-Harām. On the completion of the prayers, many thoroughfares functioned as one-ways leading away from the Grand Mosque. Outside of the busy times, these streets served as dual carriageways.

  Various tongues sounded from a string of telephone booths as international callers spoke to family and friends back home. Pilgrims stood in line as they waited to use the clustered telephone kiosks.

  A cup of tea cost one Saudi riyal on the street. Mutabbag, fried pastry crammed with sweet or savoury filling, were topped with lemon and pepper. This was sold by street vendors in Mecca as ‘fast food’. Kibda sandwiches overflowing with fried liver slices mixed with onion, tomato, and green peppers were irresistible. Traditionally made shawarma was especially tasty. Fruit and vegetables stands made a mint. Stalls selling fruit juice sprinkled with shaved ice had a roaring trade.

  Cafés and restaurants flourished. Coffee in herbal, fruity or cardamom blends was served in small cups as appetizers. Tables overflowed with regional delights. Rice was the staple cooked meal ingredient. Slow-cooked, broad, brown beans called ful was particularly mouth-watering and eaten at breakfast. Spicy kebab tested one’s taste buds. Sweet mint tea was served in small glasses. Pakistani eateries sold burgers, pies, samosas, breyani, roast chicken, and roti and curry. On offer also, were warm and cold beverages.

  A shopkeeper would give a customer some chewing gum, a packet of tissues, or an item of similar value, instead of a half-riyal coin as change. Some shops did not keep coins. Handling loose change was seen as a nuisance.

  Recorded recitals from the Holy Qur’ān by Dr ’Abd Al-Rahman ibn ’Abd Al-’Aziz al-Sudais al-Najdi and Shaykh Saud ibn Ibrahim al-Shuraim al-Najdi sounded from audio shops. An expert in Islamic jurisprudence, Shaykh ’Abd Al-Rahman al-Sudais had been the leading Imam in the Masjid al-Harām since 1983. Shaykh Saud al-Shuraim, also, was Hafith al-Qur’ān and an Imam in the Great Mosque. He served as a judge in the High Court of Mecca and was a member of the teaching staff at the Umm al-Qura University in the Holy City.

  If monetary outlay was the standard by which such things were measured, the Sacred Mosque in Makkah must have ranked as the principal wonder of the world. Billions of Saudi riyal had been spent on its expansion and upkeep. Escalators carried eager worshippers between floors. The air-conditioning and audio systems there were from the top drawer.

  Embroidered Quranic texts glistened above head-height on the kiswah. Brown tiles had replaced the hand-hewed stones of the Holy Ka’aba. The polished granite base of the Baitullāh had not changed.

  Falcons had ousted the finches from the Ancient Mosque. Gliding majestically from the 89-metre-high minarets, these magnificent hunting birds soared elegantly on the warm air currents high above the Masjid al-Harām. They were showing off, I thought.

  Clothed in ’Umrah clothes, our group went to al-Ji’rānah one day, intent on performing the Lesser Pilgrimage from there. Adjacent to the Masjid al-Ji’rānah, was a large burial ground. Haji Bienjamien Abrahams and I approached it. I was about to peer over the high wall, when he had already opened the heavy metal gate. We went inside. The graves were well maintained. We raised our hands and recited the Surah Al-Fātiha for the sake of Allāh , dedicating the spiritual benefits of its recital to the people who were buried in the graveyard. I lifted my head and saw the soul of every occupant of every grave standing at the head of his burial place. Some of the holy companions of our Expressive Prophet Muhammad had been laid to rest within this cemetery. Many had fallen in battle. Allāh, The One Who Is free of all wants and Worthy of all praise, is Pleased With them and they are pleased with Allāh . They had given their lives for their God Most High, exulting in the defence of Islam. No amount of reparation can repay their service. They had championed a cause so wondrous, being so wonderful themselves.

  Prayers for rain on 31st December 2001 in the Masjid al-Harām were answered when showers fell in Mecca hours later. Thunder preceded the sudden downpour. The torrent broke a long spell of drought. Urchins paddled impishly through the flooded streets in low lying areas.

  At around 16:00 on 2nd January 2002, we went by bus from Makkah to Madīnah and reached there the next morning. Cape Muslims rarely spent more than ten days in Madīnah – my family and I would spend twenty-one wonderful days there.

  Al-Masjid al-Rasūl, complete with underground parking and first floor, had been enlarged to include two inner courtyards. Twelve big state-of-the-art, umbrella-shaped Teflon sunshades sheltered visitors against the sun. Enlarged to hold more than a million worshippers, the Holy Mosque boasted large patterned doors, precast terrazzo cornices, eye-catching brass chandeliers and golden grilles. Plush woollen carpets enhanced the stylish décor.

  Sheikh ’Ali ibn ’Abd Al-Rahman al-Hudhaifi al-’Awāmiri was an Imam in the Mosque of the Prophet. He lectured at the Islamic University of Medina and taught in al-Masjid al-Rasūl. Always, when we performed the congregational Salāh on arrival in the City of Light, Sheikh al-Hudhaifi had led the prayer in al-Masjid al-Nabwi. On every occasion, strangely, he had loudly recited from the part of the chapter of the Glorious Qur’ān called Al-Furqān (“The Criterion”) wherein God describes the ’Ibaad-u-Ragmaan. This time was no different. The Word of God tore at my heart. Worshippers sobbed openly.

  Underneath the green dome in the Masjid al-Nabwi was the Apartment of ‘Aishah. The treasures of the heavens and the earth and all its elements could not rival the worth of this Sacred Chamber. Curtained behind ceiling-high partitioning, it held the holy graves of our Selfless Prophet Muhammad , Sayyidinā Abu Bakr al-Siddīq and Sayyidinā ’Umar al-Farūq (May Allāh, The One Who Lives and dies not, Bless them with His Guardianship).

  After performing the necessary Salawāt, I carefully walked into the Rauda al-Jannah. A fresh breeze blew through the place. Calm came over me. Heavenly fragrances caught my attention. My mood moved from a state of grace to the very mountain-top of spirituality. Clad in white robes and a white turban, and standing with my back towards the qiblah, I stopped about five feet from the brass lattice that separates one from the holy graves. I was unable to stop the tears from running into my beard. Choking back my emotions, I managed to greet and bestow salutations on the Holy Messenger of Allāh . I faithfully declared the essentials of my faith, confirmed our Prophet’s most excellent standing in the Sight of God, proclaimed the unquestioned success of his mission and again conveyed peace and greetings on God’s Chosen Messenger. I softly added: “Yaa Rasoeloellah, ek het vir U kom wys my familie – Suleiman, Dawood, Rifdah, en Makkia.” (“O Messenger of Allāh, I have come to show to your [esteemed] self my family – Suleiman, Dawood, Rifdah and Makkia.”)

  I greeted our Warm-hearted Prophet Muhammad on behalf of the people who had asked me to do so. I also greeted the Holy Prophet’s illustrious companions, Sayyidinā Abu Bakr al-Siddīq and Sayyidinā ’Umar al-Farūq, and attested to their rank before God and the unselfish help that they had given our Holy Prophet (May Allāh, The One Who Is Best Informed of all things, Comfort them with His Unending Satisfaction).

  My dream of our Free-handed Prophet Muhammad had come true after more than six years. Allāh, The One Who Feeds us against hunger and Makes us secure against fear, Had Guided us through the flawless personality of our Prophet . I considered it a major honour being able to present my family to our Wise Prophet . I was glad that I could show to our Prophet that there had been some moral advancement in our lives since we had last been to al-Madīnah al-Munawwarah. Our Blameless Prophet Muhammad is the guiding light of those who do good deeds. There is no man greater than him. He is the spirit of truth and the master of those who warn against evil. The most honoured person in the Sight of Allāh , our Generous Prophet remains the model that guides others to the straight path. Our Chivalrous Prophet Muhammad is the Sayed of the people of paradise.

  In Makkah al-Mukarramah and al-Madīnah al-Munawwarah I had found God and His Prophet .

  In the Holy Pilgrimage we had partly received our just earthly deserts. Allāh, The Guardian and Disposer of all affairs, had honoured my family and I in our pursuit of seeking His Countenance, by Granting that we stand together, for His sake, on the Plain of ’Arafāt on the Day of Haj. We performed the Pilgrimage with a singularity of purpose. Together we had, as faithfully as humanly possible, served as willing instruments in the Grand Plan. I, in keeping my word, had faithfully embraced my destiny. I had another Haj in a million.

  May Allāh Bestow Peace and Salutations on our master Muhammad, on all the prophets and messengers, on the angels, on the righteous, on the martyrs and upon His pious slaves.

  Al-hamdu-lillāh.

    /   Beantwoorden  / 
 45. VodygeleReade

  I use to have extremely clear skin, but around last year, I began getting small dry pimples (with heads) on my forehead. Over the year, it has increased, and now I have lots of small dry pimples on my forehead, (I’ve tried exfoliating, cleansing more, etc, but they stay there, ALL THE TIME) and I’ve recently gotten small red pimples on my cheeks. Can someone please tell me an effective way to get rid of the red pimples on my cheeks? My skin is combination (oily T-zone, dry sensitive cheeks). Thanks!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.