Pas op Europa, de Partij voor de Dieren komt eraan!

Als het een beetje meezit voor de Partij voor de Dieren komen ze na de Europese parlementsverkiezingen (4 juni aanstaande) in het Europees parlement. Lijsttrekker voor de dierenpartij Natasja Oerlemans (Ze twittert!) houdt in de aanloop naar de verkiezingen fanatiek een blog bij. Uiteraard wordt de deelname van de dierenpartij aan de verkiezingen op de voet gevolgd en afgebrand door de vleesindustrie. Op MeatandMeal.nl bijvoorbeeld valt te lezen dat het verkiezingsprogramma uit ’28.000 woorden over dieren en 106 woorden over mensen’ gaat. MeatandMeal vindt dat een scheve verhouding. En dat is ook zo natuurlijk. Maar goed, het is dan ook de Partij voor de Dieren en niet de Partij voor de Mensen. Toch?

Lees ook:Dierenpartij op dreef
Lees ook:PvdA nu ook bezig met dieren
Lees ook:SP tegen dierenleed
Lees ook:Peiling: SP en LPF achteruit
Lees ook:Één site voor alle 150 volksvertegenwoordigers

6 reacties op “Pas op Europa, de Partij voor de Dieren komt eraan!

 1. Ed

  ze lijkt een beetje op de hond van de buren;
  ook zo’n goedsul !

    /   Beantwoorden  / 
 2. Mario

  Lijkt me verstandiger om dierenbelangen te verdedigen als onderdeel van een ander grote partij. Ook in Nederland. Op die manier bereik je veel meer. Maar het zal wel vechten zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Amsterdammer

  Fitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelicht‏

  Fitna. Iedereen heeft ondertussen wel al de film gezien of er tenminste van gehoord.In de film wordt de nadruk gelegd op enkele Koranverzen, waarbij deze vergeleken worden met enkele terroristische aanslagen. In dit artikel kijk ik eens zelf in de Koran om de verzen op te zoeken, en bekijk ook eens hun context. Krijgen de verzen echt een andere betekenis als ze uit hun context worden gehaald?

  Soera 8 vers 60
  Uit de film: “Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk…. Om daarmee te terroriseren….. te terroriseren Allah’s vijand en uw vijand.” De vertaling “terroriseren” wordt echter maar weinig gebruikt in de Nederlandse Koranvertalingen. In de meeste Nederlandse vertalingen vind je de vertaling “angst aanjagen”. Geert wilders koos voor de exrteme vertaling. Misschien maakt hij hierbij dezelfde fout als de terroristen zelf?

  Het vers wordt voorafgegaan door de vermelding “wanneer jullie hen treffen in oorlog” (vers 57), dus het slaat enkel op een oorlogssituatie. Dat kan ook worden afgeleid uit de vers die erop volgt (vers 61): “En als zij geneigd zijn tot vrede, wees dan ook daartoe geneigd en stel jouw vertrouwen op Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.” Dus vanzodra er om vrede gevraagd wordt, is het volgens deze vers voor de moslim niet toegestaan om daarna nog te vechten.

  Soera 4 vers 56
  Uit de film: “Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. En telkens als hun huid gaar gebakken is, vervangen wij die door een andere huid. Opdat zij de bestraffing proeven, Allah is machtig en wijs.” Dit slaat op een bestraffing die ongelovigen zullen krijgen in het hiernamaals. Het heeft voor de gewone moslim een louter informatieve functie, en zegt niets over hoe zij moeten handelen tegenover hun ongelovige medemensen.
  Het zet dus niet aan tot geweld of terrorisme. En als ongelovige hoef je je om deze vers toch geen zorgen te maken, als je er toch niet in gelooft?

  Daarna worden in de film enkele zeer te betreuren uitspraken getoond van extremisten, die over de Joden praten. Maar er wordt juist geleerd in de Koran dat je met Joden vriendelijk moet omgaan in vredestijd. Joden staan qua geloof vrij dicht bij moslims. Moslims zijn onder bepaalde omstandigheden zelfs toegelaten om met Joden te trouwen. Moesten Joden echt omwille van hun geloof als vijand beschouwd worden, dan zou een huwelijk met een Jood toch zeker onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden binnen de Islam?

  Soera 47 vers 4
  Uit de film: “Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […].” Wilders laat hier delen weg uit het vers, die wel belangrijk zijn voor de juiste betekenis. Hij maakt ook gebruik van een extreme vertaling, die in de meeste Nederlandse Koranvertalingen gewoon niet voorkomt. Het volledige vers zoals het in mijn Koran staat, luidt als volgt:
  “Wanneer jullie degenen die ongelovig zijn (op het slagveld) ontmoeten: doodt hen. Wanneer jullie hen verslagen hebben: bindt (de gevangenen) dan stevig vast, of laat (hen) vrij of vrij (na) een losgeld, tot de oorlog voorbij is. Zo is het. En als Allah het wil, dan vernietigt Hij hen zeker. Maar Hij wil een groep van Jullie beproeven met een andere groep. En degenen die gedood worden op de Weg van Allah: Hij doet hun werk nooit verloren gaan.”

  Uit deze vers blijkt dat het toegestaan is om de tegenstander te doden op het slagveld, maar eens de overwinning behaald is, mag er niet meer gedood worden. De overlevenden mogen als krijgsgevangenen worden meegenomen, of vrijgelaten worden, of er mag losgeld voor gevraagd worden. Maar vanzodra de oorlog voorbij is, moeten zij vrijgelaten worden zonder losgeld, en zij mogen zeker niet gedood worden. Het doden slaat dus enkel op wat toegestaan is op het slagveld.
  Wij verkeren ons hier in het Westen niet in een oorlog met slagvelden, dus het is voor geen enkele moslim toegestaan om een niet-moslim hier te doden, behalve misschien uit gerechtvaardigde zelfverdediging.

  Terroristische aanslagen en moorden mogen dus niet vanuit de Islam gerechtvaardigd worden. Jammer genoeg gebeurt dit telkens toch weer, wat een verkeerd beeld geeft. Gematigde moslims zijn hier de dupe van. En de slachtoffers van de moorden hebben het leven moeten laten omwille van een extreme en totaal verkeerde interpretatie van wat de Islam voorschrijft.

  Soera 4 vers 89
  Uit de film: “Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn, dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken op Allah’s weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen dan waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper.” Nogmaals werd het vers hier uit zijn context gehaald, die het weer ontkracht.

  Ik vermeld hier vers 90 die erna komt:
  “Behalve degenen die zich aansluiten bij een volk, waarmee jullie een wederzijds verdrag hebben, of (zij) die tot jullie komen met een beklemd gemoed omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden, of tegen hun (eigen) volk zouden moeten strijden. Indien Allah dat gewild had, had Hij hen over jullie kunnen laten heersen, of jullie laten doden. Daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden).”

  Vers 89 slaat dus op een oorlogssituatie, want in vers 90 wordt vermeld dat er mensen van hen niet zouden willen strijden, om 2 verschillende redenen. In een vredessituatie (= wederzijds verdrag) mag niet gedood worden. Als er na de oorlog vrede aangeboden wordt, is het voor de moslim niet meer toegestaan om te doden (behalve uit gerechtvaardigde zelfverdediging). Niet alleen mag er in vrede niet gedood worden, maar in vrede mogen ook vrienden gemaakt worden tussen 2 volkeren. Anders zou de reden “omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden” niet aangehaald kunnen worden om niet te strijden in oorlogstijd.

  Soera 8 vers 39
  Uit de film: “Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”
  Wilders vertaalt het woord “fitna” als “verzoeking”, maar het heeft de betekenis “beproeving”.
  Met deze vers wordt eigenlijk bedoeld dat er mag oorlog gevoerd worden zolang de moslims onderdrukt en onder en zware beproeving staan. Maar uit eerdergenoemde verzen blijkt ook dat vanzodra er vrede gewenst wordt, de moslims deze vrede moeten aanvaarden en niet meer mogen vechten, behalve uit gerechtvaardigde zelfverdediging.

  En verder…
  Geert Wilders haalt nog enkele andere beelden aan, namelijk over vrouwenbesnijdenis, eerwraak en kastijding van kinderen. Echter worden hierbij geen Koranverzen aangehaald. Hoe dit komt? Deze zijn er gewoon niet.
  Al deze zaken zijn puur traditie en cultuur, maar hebben geen oorsprong in Islam. Integendeel, in de Islam zijn deze zaken zelfs verboden.Verder maakt Wilders ook een grove fout in zijn film: bij het geluidsfragment van Mohamed B. wordt een afbeelding getoond, niet van Mohamed B. maar van de Marokkaans-Nederlandse rapper Salah Edin.

  Conclusie
  Wat heeft Wilders willen bereiken met deze film? Waarom haalde hij de Koranverzen zo uit de context en plaatste er de beelden bij die hij heeft gebruikt? Waarom gebruikte hij daarnaast ook beelden die eigenlijk niets met het islamitisch geloof te maken hebben en zelfs niet vermeld worden in de Koran? Wat kan deze film als gevolg hebben, zowel bij niet-moslims als moslims? Het is nu aan u om een eigen conclusie te trekken.

  Als oproep aan u vraag ik: wees steeds kritisch en objectief en trek alles na vooraleer een beslissing te maken. Doe dit met alle zaken die in de media komen, en doe dit gerust ook met dit artikel. Neem niet steeds alles aan voor waar, maar gebruik je gezond verstand. Maak niet dezelfde fout zoals Geert Wilders en de extreme terroristen gedaan hebben (en nog steeds doen, jammer genoeg). Laat je vooroordelen varen en neem eens een eigen beslissing.
  Bekijk ook eens het filmpje “Stop the Clash of Civilizations” op Youtube (Youtube award winner 2007 voor de categorie politiek). Politiekers van over de hele wereld mogen hieraan een voorbeeld nemen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. droevig

  Nou Ze heeft geen schijn van Kans , want dezen zitten er al !

  http://aart-liberty.blogspot.com/2010/01/het-verband-tussen-911-en-de-detroit.html?

  Wat Ik van de israelieten Weet is dat zij bij aanslagen een cameraploeg hebben meelopen om de aanslagen te filmen !

  Als joden Onze Kinderen op de lagere scholen misbruiken en verwoesten staan ze ook constant te filmen en te fotograferen , enerzijds om de Kinderen de schuld aan de misdaden die zij zelf pleegden aan te wrijven en ze daar mee te chanteren aan het einde van de verkrachtingsweek/schoolreisje , en vast ook om zich gezellig samen aftrekkent en likkend nog zo nu en dan herinneringen op te halen !

  Ook plaatsen deze terroristen de daar bij gemaakte filmpjes en fotos op internet en laten zich afschermen door joodse bendeleden in de regering , staat en politiedienst tegen tracering en vervolging , ballin is een groot aandeelhouder daar aan !Tevens saboteert die en zijn bende zo goed als élke vervolging en Onderzoek naar en Tegen misbruikers en verkrachters als ze betrokken of gelieerd zijn aan de massa verkrachtingen op scholen , zoals buschauffeurs en joden , en joden in het algemeen , dát is schering en inslag !

  U Kunt Èlke joodse terreurspecialist daar voor Aanspreken , ruud lubbers, doctors van leeuwen , dries van agt , herr fritz bolkestein , mark rutte , pechthold , van mierlo , marriette hamer , herr tang van de pvda , maxim verhagen , élke jood in de rechtbank , élke jood in de advocatuur , élke jood die scholen aan doet , élke jood die kerken en religien aan doet , media en tv joden ,leon de winter , frits bom ( een tv ex “ombudsman maar liefst ), élke jood in de eerste en tweede kamer , militaire diensten en veiligheidsdiensten , ook op de universiteiten , in de NCTb en bij Jeugd zorg , deze laatste drie waren het afgelopen jaar lekker en herhaaldelijk bezig om frauduleuze fake “wetenschappelijke?” berichten en namaak onderzoeken te verspreiden . ook in Amerika , om de Volkeren wijs te maken dat er op scholen niets aan de hand was , er géen massa Kinder verkrachtingen , er géén zeer veelvuldige martelingen en torturen zouden zijn gepleegd , er niet drugs en gif in de Kinderen ingespoten zou zijn , daar aan grof bijgestaan door ballin en de sekteleden in de politiek en staat tot moordpogingen en eerder vele wél geslaagde moordpogingen aan toe !

  We zijn op dit moment in handen van een criminele sekte die zijn weerga niet heeft en het Land gijzelt met bedreigingen , moord , afpersingen , misleidingen en bedrog , met behulp van misbruik van criminele zelf bedachtte wetgevingen , instituten en instanties , rechtsystemen , media die voor 96% hun eigendom Wereld wijd zijn , terreuraanslagen , meervoudige moorden en moordaanslagen op Burgers , Kinderen en Presidentskandidaten , leden van die sekte zitten heden gelijkelijk verdeeld over de meeste politieken partijen , dús Wie U ook Kiest , U zúlt altijd in handen van dat joodse misdaadsyndicaat vallen !

  Leden van deze sekte zijn zelfs zó ernstig geestelijk verminkt dat ze de lagere klassen van hun eigen volk afmaken en uitroeien , door middel van bestraling en gif , en door ze achter te laten in gebieden waar van ze weten dat daar de pleuris gaat uitbreken ook !
  Ook met Duitsland , een oorlog die nú blijkt zij zélf in scene gezet te hebben , dús ex kamp joden , u mag uw eigen volk danken voor de eer die u had , dát is deels ook het bezwaar/de aanklacht van een ex kamp jood Shahak tegen zijn eigen volk!

  Dús op Dít Moment laat U Zich de les lezen door dutrouxes , nét als ted bundy ook een jood by the way , , laat U Zich veroordelen door bendeleden die stuk voor stuk ergere dingen op hun geweten hebben dan U in Uw Hele Leven niet eens kunt verzamelen , laat U Zich aanklagen door bendeleden die stuk voor stuk erger zijn dan Wie dan ook Die ooit voor de rechtbank gestaan hebben , op dit moment is de overheid door deze sekte en hun decennialange invloed veranderd in een terreurstaat , van waar uit ze Ons plunderen !

  Deze bende wordt op dit moment extra gesteund door avigdor lieberman die activisten naar alle Westerse Landen gestuurd heeft om nog eens extra te intimideren ,saboteren , rechtsgang en Communicatie te verstoren en intimideren !

  Dit Land dat de Westerse Wereld al bij herhaling met atoomwapens heeft bedreigd , niet alleen Iran , heeft nu zelfs nota bene 6 duikboten van Duitsland gekregen ,de minister van defensie daar is een jood , bilderberg , kunnen ze de doelen die verder weg dan 2000 Km liggen ook van een atoomwapen voorzien , de Wereld beter boobytrappen , bedreigen en gijzelen , Amerika en Europa is amper twee jaar geleden al aan een aanslag met atoomwapens door hen ontkomen , die hadden ze al helemaal tot California ,op het Vaste Land kunnen krijgen,ook wéér miljoenen leden van hun eigen volk waren achter gelaten en waren ook omgekomen was dit door gegaan , dat was de ploeg die naar China verhuisde , maar ze hebben nóg een héél land vól met dezelfde gekken !Ik Ben tevens zéér Overtuigd van het Feit dat ze die wapens Nú misbruiken om Mensen te smokkelen , en wanneer ze overgaan op het verspreiden van hun atoomwapens , dát zullen We van zelf Merken ?

  Ook de IRT affaire , een “infiltratieoperatie?” , ja dát Had U Gedacht , dát was Ons door de , óók toendertijd , ballinbende wijs gemaakt , nu Blijkt het dat er miljarden mee zijn verdiend aan het zelfde spul dat zij , de joden , op de lagere scholen ook tijdens de massale verkrachtingen in de Kinderen spuiten !
  De politieke en overheidsjoden , de grootste , smerigste drugsdealers in het Land !

  Nu is de rechtbank de PVV en de Democracy aan het schaden , die zijn via hun media de PVV en de Kiezer al maandenlang aan het bedreigen en afmatten in opdracht van hirsch ballin en alexander pechthold en nu afmaken , dit is pure terreur van een staat die in handen van terroristen is !

  Hirsch ballin had eerder Hero Brinkman al laten drogeren en misbruiken in een bar en daar na de joodse media Hen nog erger laten schaden !
  Dit zijn zware criminelen

    /   Beantwoorden  / 
 5. afvallen

  Ik denk dat het tijd wordt dat de Partij voor de Dieren in het Parlement komt. Hopelijk willen ze die belachelijke landbouwsubsidies aan de kaak gaan stellen waar wij allemaal aan mee betalen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Markus Resch

  Ik heb een vraag aan uw wanneer worden winterbanden bij ons verplicht ? Ik vind het onveraantwoord met dit weer zonder winterbanden te gaan rijden !

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.