PvdA is zeer salonfahig

De PvdA doet weer mee. Politiek correct, sociaal, links -maar ook weer niet al te links, natuurlijk. Dinsdag was een mooi voorbeeld. Een kandidaat op de lijst van de socialisten, nummer 53, is van de lijst gehaald. Reden daartoe was zijn ontkenning van de Armeense genocide (1915).

Twee kandidaat kamerleden van het CDA zagen zich vorige week al genoodzaakt hun standpunten te wijzigen, omdat zij anders van de lijst verwijderd zouden worden. Dinsdag kwamen zij daarop terug-misschien om solidariteit te tonen met hun afgezette kandidaatcollega? In ieder geval was het voor hen ook einde verhaal en moeten zijn een nieuwe hobby zoeken.

Frappant. Als je in Turkije de genocide ontkent is dat strafbaar, maar hier in Nederland draagt het blijkbaar voor Turkse Nederlanders bij aan een soort ‘home sweet home‘ gevoel om de afkomst niet mee te verloochenen.

Kom op Geert, dat kun je toch niet zomaar over je kant laten gaan? Of valt dit onder het kopje ‘vrijheid van meningsuiting’? Ik vind het in elk geval volkomen terecht dat mensen met deze mening niet in de Tweede Kamer komen.

Bron: planet

Lees ook:Turken stemmen D66
Lees ook:Website Geert Wilders’ Fitna online
Lees ook:Armeense kwestie ook rel in Belgische verkiezingen
Lees ook:UPDATE verkiezingen: opkomst 70%
Lees ook:Gerard Spong: ‘Geert Wilders is strafbaar’

6 reacties op “PvdA is zeer salonfahig

 1. Martijn Koster

  De meeste Turken die in Nederland woonachtig zijn hebben hun roots ergens achterin Anatolië en zijn doorgaans conservatiever dan de Turken die in Ankara en Istanbul wonen.

  Dus dan krijg je het fenomeen dat de Turken hier, in dit geval hun kandidaat-vertegenwoordigers, nog wel omstreden standpunten vertolken die in hun oude vaderland omstreden danwel domweg verboden zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Vrijheid4all

  wie is hier nou dom? Zonder grondige studie ter zake, een stellig standpunt in te nemen over de Armeense kwestie.

  Standpunt

  Het spreekt voor zich dat ik tegen elke vorm ben van genocide dan wel geweld, ongeacht tegen welk volk of bevolkingsgroep dit is gepleegd. Dit heb ik altijd en overal zo luid mogelijk geuit. Ik vind het echter niet verantwoord om als kandidaat volksvertegenwoordiger en zonder grondige studie ter zake, een stellig standpunt in te nemen over de Armeense kwestie. Ik was dan ook enigszins opgelucht toen ik gisterenochtend in Trouw het interview met mijn partijgenote Nebahat Albayrak las. Haar formulering en standpunt bleken immers gelijk aan de mijne. Ik heb dit direct aan het partijbestuur kenbaar gemaakt. Men nam hier echter geen genoegen mee. Naar mijn gevoel werd er met twee maten gemeten. Ik kreeg niet de ruimte die kennelijk anderen wel werd gegund. In plaats daarvan werd ik door het partijbestuur nog dezelfde ochtend onder druk gezet om binnen een half uur een beslissing te nemen.

  De exacte woorden van een sms van 09:53 uur d.d. 26/09/2006 luidde: ”Ik bel je om 10:15. Dat is je allerlaatste kans. Ik verwacht een ‘ja’ op twee vragen: 1. Steun je het standpunt van de tweede kamerfractie dat in Armenië een genocide heeft plaatsgevonden? 2. Zul je dat bevestigen als de pers ernaar vraagt? Ik wil ook per e-mail een schriftelijk antwoord op deze twee vragen.”

  Ik betreur deze houding van de partij ten zeerste, dat ik om deze zaak ben geslachtofferd. In een radio-uitzending van vanochtend (27 september) zei Europarlementariër voor Groenlinks, Joost Lagendijk, desgevraagd naar zijn mening, dat partijen niet van individuele kandidaten mogen verlangen dat zij een standpunt innemen over deze kwestie, waarover wereldwijd politiek maar tevens wetenschappelijk nog zoveel discussie bestaat. Ik heb mij vooral gestoord aan de manier waarop ik door de partij ben afgeserveerd. Bij het CDA hadden zij tenminste nog het fatsoen dit met hun kandidaten uit te praten in een persoonlijk gesprek. Bij de PvdA werd ik door middel van SMS en telefoon voor het blok gezet. Dit terwijl ik jarenlang mij voor de partij heb ingezet en mij aan haar heb gecommitteerd.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Pieter

  Ik snap vooral niet waarom de PvdA deze kandidaten niet gescreend heeft op dit punt. En als ze al langer in de partij rondliepen, dan moeten ze toch al eerder deze standpunten ingenomen hebben? De PvdA laat hier wat serieuze steken vallen…

    /   Beantwoorden  / 
 4. Peter van der Velden

  Buiten Turkije zijn wetenschappers – historici en Holocaust-deskundigen – het er vrijwel unaniem over eens dat het hier om een genocide gaat. Er heerst vooral veel onkunde bij politici en journalisten, en bij de gemiddelde burger uiteraard. Juridische erkenning is vrij simpel, alleen niemand durft het aan te gaan, gewoon politiek onwil.
  Uiteindelijk gaat het uitsluitend over ERKENNING en niet een schuldbepaling. Turkije is echt zeer benauwd hiervoor, vanwege eventuele claims.

    /   Beantwoorden  / 
 5. victor leman

  GENOCIDES VAN ANDERSDENKENDEN EN ISLAM!

  De koran en hadith verkondigen dat afvalligen en ongelovigen of zondaars, die niet gehoorzamen aan het gezag van Mohammed, mogen of moeten worden gedood of verdreven en beroofd van hun bezittingen of lichamelijk mogen worden verminkt als straf voor hun zonden. 

  Ontkenning van de Armeense genocide door D66 en PVDA:

  Dit is ook tot nu toe het officiële Turkse regeringsbeleid, dat ook de voortgaande Turks-islamitische etnische zuiveringen op de Balkan, Kaukasus en midden-oosten negeert.
  Het is wel verwonderlijk te zien dat Erdogan staat te juichen van wat de ISIS doet, met grote overmacht gekozen zal worden tot de president in Turkije. Vergeet ook niet dat 84% van de Nederlandse moslims wel positief is over de ISIS en eigenlijk aangeven geen empathie te hebben voor Christenen, omdat ze diep in hun hart wel eens zijn met wat Mohammed allemaal gezegd heeft in de Koran, volgens Obama een heilig boek,met een fantastische en wijze profeet. Niettemin werden er minstens 1,8 miljoen Armeniërs gedwongen om te verhuizen en werden er volgens historici 1.5 tot 2 miljoen gedood. Vrouwen, kinderen en bejaarden moesten naar hun nieuwe woonplaatsen in Syrië, dat toen nog deel was van het Ottomaanse Rijk, lopen. Hierbij vonden honderdeenduizenden mensen de dood. 
  De hypocriete druipt eraf, het is een net zo’n grote schande als de vorige grote genocide met dit verschil, we zitten er midden in, iedereen weet het en niemand doet iets nuttigs!
  Hoe zal deze schande van de mensheid de geschiedenis in gaan en hoe zullen al die politieke weg kijkers benoemd gaan worden…

  Genocidaal geweld als culturele uiting 

  Moslims willen nu in in Nederland verder, dankzij fatale fouten van corrupte EU landen willen ze hun volgende slachtoffer aanpakken: kleine Europese landen zonder verdediging zijn juist nu aan de beurt en deze landen krijgen enorme moslim uitstoot binnen die ultieme bodem vormt voor de Jihadisten!
  Al die islamieten komen hun wrede gewoontes en haat tegenover elkaar in Europa uitvechten.

  Islam als genocidale ideologie

  Islamitische bolwerken in heel Nederland….Deze islamitische bezetters zijn ook ISIS-terroristen die straks hier willen onderdrukken…
  PVDA en D66 willen de stemmen van de Jihadisten niet kwijtraken,,, De minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is als de dood voor zijn achterban. De fundamentalistische shariawijk in Den Haag is een uitvloeisel van het beleid van Fransjes partij. De niet westerse immigranten komen momenteel met duizenden ons land binnen. Als het aan de PvdA’er Sander Terphuis ligt moeten ze allemaal hier asiel krijgen. Hoe meer moslim , hoe meer vreugd. Terwijl, onthoofdingen, kruisigingen, slachtingen, martelingen, “ongelovigen” levend begraven, massamoorden, slavinnenhandel, groepsverkrachtingen, kinder- en vrouwenmoord, moord op weerlozen, gehandicapten en bejaarden, levend de keel doorsnijden en met het bloed het leven laten weglopen, plunderingen en diefstal, door uithongering en verdorsting laten creperen in de woestijn tot de dood erop volgt, zoals bij de deportatie van Armenen 100 jaar geleden, toen door Turkse soennieten, intimidatie met doodsbedreiging, tirannie en gespieste opgehangen hoofden en lijken, gevoelloos, onmenselijk, meedogenloos en grenzeloos gebeuren.
  Als dat daar wordt geaccepteerd, dan kan dat hier, elders en overal.
  De bewijzen van genocide stapelen zich op in Irak. ISIS zet de  gruwelijke films zelfs online. Als je dan het woord genocide expres ontwijkt en ook nog doodleuk zegt dat rechten aldaar van Christenen gerespecteerd worden!
  De hele wijk zit vol met mensen die zo snel mogelijk de sharia willen invoeren en onze democratische waarden haten. En alleen omdat ze hier hun Jihadistische plannen uitvoeren en een uitkering krijgen die ze hiertoe in staat stelt, Machinegeweren en ISIS vlaggen die de Schilderswijk binnenvallen. Onder druk van Nederlandse Moslims, weigert Timmermans van genocide te spreken.

  Organisaties als ISIS zijn een gevaar voor de beschaafde wereld. Maar mensen zoals Timmermans zijn dat ook. Dit soort lieden moet zo snel mogelijk kalt gestellt worden. Wat mij betreft met alle mogelijke middelen (tot het is NL ondenkbare toe).
  Elke poging tot een veroordeling van de islamitische genocides wordt door de infiltranten binnen PVDA, D66 en zeer sterk georganiseerde verlenging van de Turkse overheid bellemert!

  Denk maar eens aan de Armeense, Griekse, Jezidi genocides: De islam bestreed en vernietigde die beschaafde volkeren. De koran prijst diegene die niet-moslims vermoorden. Geen andere volk kon overleven waar Moslims de meerderheid gekregen hebben. Dit wordt de laatste decennia onverminderd voortgezet in heel Afrika en Azië… Het is definitief, onomkeerbaar; er is geen kans voor overleving van een andere bevolkingsgroep die een minderheid is binnen een Islamitisch land. Moslims onderwerpen eerst, daarna gebruiken ze religie als middel om die volkeren uit hun gebied te verdrijven of uit te roeien. Van Marokko, Pakistan, Indonesië, Turkije(Anatolië) tot de Balkan landen, werden Christelijke en andere niet_islamitische volkeren eerst tot minderheid gebracht en daarna zijn ze totaal verjaagd uit hun eigen territorium. En dat moet bij de EU komen? Denk eens aan de stroom van Turken en Arabieren naar de EU. 
  Nog geen 100 jaar geleden ( rond 1915) heeft Turkije een grote groep Armeense Christenen binnen zijn territorium genadeloos uitgeroeid. Dat was de afronding van een genocide, die al in 1885 was begonnen. Europa moet zich eens heel goed afvragen wat het binnenhaalt wanneer een land met een dergelijke mentaliteit toegelaten zou worden tot de EU.
  JIHADISTEN WILLEN MEER MACHT IN EU….

  Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar!

  De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de machthebbers van externe mogendheden die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedie-Arabië, Iran, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak. De islam is op de eerste plaats een politieke ideologie, die in de hele wereld verderf zaait. De islam is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen. Dit is echt een duivelse actie van de Moslims. 

  Al-Nusra, Al Qaida, ISIS, Milli Gorus, DIYANET, MAROKKANSE MOSKEEN FEDERATIE enzovoorts worden door de moslimlanden gesteund, bewapend en betaald…
  De oorlog gaat niet om mensen, maar om geld/macht. salafisten willen meer controle in EU…De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden. 
  Stop massaal met het betalen van roofbelastingen tbv het Islamisme en het overnemen van het land door de Brusselse bureaucraten en de jihadisten.
  Daarnaast zullen we overspoeld worden door de islam en zijn trawanten. 
  Bovendien staan er nog eens 6 tot 7 miljoen profiteurs vanuit Afrika , illegaal verblijvend in Turkije, klaar in de startblokken. Zij zullen Europa vanuit Turkije binnenvallen, zodra de binnengrenzen verdwijnen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Florac Bosch (@FloracBosch)

  Super bond EU en Turkse Islamitische Maffia!

  Turkije financiert IS door hun olie te kopen, ontvangt 3 miljard euro van de EU, krijgt visa vrijheid en geniet bescherming van NATO. Erdogan chanteert de EU, wil nog veel meer geld, en lidmaatschap, zo niet, dan gaan alle illegalen naar de EU.
  De EU snoerde Erdogan niet de mond, i.p.v. dat buigen ze nog dieper dan dat Obama buigt voor de koning van Saoudi Arabië.
  Dictator Erdogan wil de grensstrook controleren middels met zijn bondgenoten Al Nusra, Al Qaeda en ISIS. Chaos is onderhandelingsmacht voor Turkije om zijn doelen te bereiken in zwakke Europa! IS en al die Al Qaeda fracties wapens leveren, de Koerden uit moorden en dat is onze “bondgenoot”!?

  Een islamitisch land dat IS steunt en Koerden geen bestaansrecht geeft, wordt opeens een grote bondgenoot!!

  Europa kan nu niet anders dan buigen voor Turkse neo- Ottomaanse bendes die al-Qaida, al-Nusra, al-Islamiyah, Hamas, en ISIS steunen…
  ISIS, dat via Turkije vrijelijk kon opereren, zou wel eens de katalysator kunnen zijn voor veranderende inzichten. De toekomst van het Midden-Oosten zou er daarom een kunnen worden van de meest vreemde bondgenootschappen om erger te voorkomen.
  Europa dat juist afstevent op dat erger door de gevaren opzettelijk te negeren, glijdt ondertussen af richting vroege middeleeuwen.

  Langzamerhand neemt de islam van de Turken de overhand hier in Europa. Zodra zij een meerderheid vormen hebben wij niets meer te vertellen. Dit is te danken aan Merkel, Juncker en consorten. Jullie hebben Europa verkocht achter de rug van de burgers om.
  Tot slot worden de toetredingsonderhandelingen voor Turkije tot de EU nieuw leven ingeblazen en dan heeft de ISIS ook gelijk vrij toegang tot de EU. In ruil worden de Afpers gesprekken versneld over visa vrij reizen van Turken in de EU. Europa heeft z,n welvaart en zelfstandigheid verkocht! Wat een armoede letterlijk en figuurlijk gaan we tegemoet. EU=stelletje klunzen bij elkaar!

  Merkel en haar Brusselse vrienden zien elke vorm van kritiek op de islam in Europa als een vorm van mentale ziekte.
  De Europese oude gardes verwerpen iedere vorm van kritiek op de islam… Ze importeren nog meer moslims die in groeiende aantallen in Europa komen wonen.
  De EU- leiders sluiten een Afpers-overeenkomst met de Turkse Neo Ottomannen maar wel veel meer Turken en betalen daar ook nog miljarden voor aan de Turken. De Overeenkomst is dus letterlijk Vrij reizen naar de EU met geld op zak van de EU. Nu vliegen dagelijks de miljarden de burgers om de oren.

  Europeanen mogen nog steeds stemmen, maar ze zijn beroofd van de meeste van hun invloed: alle grote politieke besluiten worden achter gesloten deuren genomen door technocraten en beroepspolitici, die als anti- Europees bende aan het werk zijn!!

  Op een verraderlijke wijze waarop Miljoenen moslims Europa binnenstromen, zal de nachtmerrie alleen maar versterken. Europeanen moeten machteloos toezien hoe hun leiders spreken en handelen alsof ze zich niet bewust zijn van wat er aan de hand is.
  Oude garde heeft ook nooit de illegalen uitgezet!? Illegale moslimmigranten zullen net zo lang leven van uitkeringen tot de verzorgingsstaat bankroet gaat.
  De toestroom van Islamitische migranten houdt niet op. Ze komen via Turkije. Meesten van hen komen nog steeds aan vanuit Noord-Afrika. Georganiseerd krijgen ze in Turkije een valse Syrische of Irakese passport!!
  De nieuwkomers – Valse migranten uit Islamitische wereld – die Europa binnenvallen, zijn anti-Europees, ze zijn de Salafisten!!. Deze moslims willen juist de Europa bezetten!!, Ze gedragen zich zoals de moslims meestal doen in de islamitische wereld: ze vallen christenen lastig en vallen vrouwen aan. Ze voelen zich als nieuwe bezetters…

  Gecamoufleerde moslim invasie en Bezetting!!

  Het blijft toch een super wrede criminele organisatie waarbij iedereen spontaan op jihad kan gaan omdat het boek dat voorschrijft.
  De gezaghebbende imam Sheikh Muhammad Ayed heeft onlangs in een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. Want of ze het nu willen of niet, de Amerikanen, Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen worden ‘vluchtelingen’ op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor het komende Kalifaat.’….‘We zullen hen vruchtbaarheid geven! Wij zullen kinderen bij hun voortbrengen, omdat wij hun landen zullen veroveren!… En dan zullen wij tegen hen zeggen: stuur onze zonen, anders sturen wij onze legers naar jullie toe.’
  Europa heeft zeer zwakke leiders, ze werken voor dictator Erdogan! Dit is natuurlijk een schande. Erdogan wilt juist via de massa migratie EU domineren.
  Wat een verrijking toch: nog meer islam in Europa, nog meer vrede. En dadelijk nog eens 180 miljoen Turkssprekende islam-aanhangers extra. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk: al die migrantenstromen, het gaat onze regeringsleiders allemaal niet snel genoeg. Er was groter geschut nodig.
  Het is nu duidelijk dat de Islam het voor het zeggen heeft, en dat de EU volkomen machteloos is tegen het grote Islam gevaar wat ons boven het hoofd hangt.

  EUROPA IN GROTE GEVAAR.. TURKEN KRIJGEN OPEENS VRIJE TOEGANG NAAR EUROPA!!

  Turken willen de vluchtelingenstroom (crisis) gebruiken om hele Europa binnen te vallen…Georganiseerde Moslims die al binnen zijn proberen grip te krijgen op de moslims die als vluchteling binnenstromen..

  Het verspreiden van extremistisch gedachtegoed onder het mom van godsdienstvrijheid is natuurlijk schering en inslag in de islam. De noodzaak om extremistische moskeeën te verbieden (ofwel sluiten) dient zich aan, zeker nu het percentage moslims in Europa zich ontwikkelt in de richting van de kritische grens, over de hoogte waarvan we nog lang kunnen kibbelen. Uiteindelijk gaat het om het verbieden van het verspreiden van dit intolerante gedachtegoed. Dat is lastig doordat het wijdverspreid is in de islamitische wereld en diep geworteld in het geloofsgoed. Soms lijkt het onschuldig, maar het laat zich – ook zonder haatpredikers – makkelijk verbinden met gewelddadig extremisme. Daar is geen directe oplossing voor.
  Saoedi Arabië en Turkije steken miljarden in de islamisering van het westen door de bouw moskeeën en het sturen van radicale imam’s.

  Turkije lid bij EU! Schandelijk…!

  Dit is erger, veel erger. Dit is een paard van Troje, maar dan met en doorzichtige wand.
  Merkel samen met de Erdogan, hebben ze EU al begraven! Verraderlijke bestuurders hebben de poorten van de westerse cultuur wijd opengezet voor een andere legermacht, de soldaten van allah. Het is afwachten totdat de islamitische bom barst. 
  Nog voor 2071 heet de Bondsrepubliek Duitsland waarschijnlijk de islamitische Republiek Duitsland.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.