Categorie: "Voorstellen"

6 mei dag van democratie!

Ik wil graag een voorstel doen. Laten we 6 mei uitroepen tot een vrije herdenkings en feestdag; De Dag Voor de Democratie. een dag waarop we democratie vieren en toejuichen, een dag waarop we herdenken wat er 6 jaar geleden gebeurde. Het is vandaag op de kop af namelijk 6 jaar geleden dat politicus Pim Fortuyn het leven liet nadat hij door Volkert van der Graaf een aantal malen in hoofd, hals en borst was geschoten. Korte tijd voor de verkiezingen verloor Nederland een flamboyante politicus die politiek Nederland op zijn kop had gezet en die (wellicht) als eerste de 'man van de straat' wist te bereiken met gemakkelijke taal en toenadering. Fortuyn stierf in het harnas als democraat ten voete uit. Even los van Fortuyn's standpunten (eens of oneens); Hij was wel veel beter onderbouwd dan een Geert Wilders of een Rita Verdonk en hij leek te weten wat hij wilde.

6 mei Dag Voor de Democratie! 

Minister Vogelaar wil kraken eigenlijk niet verbieden

Vandaag was er paniek in de krakerswereld, een meerderheid van de Tweede Kamer is er van overtuigd dat het kraken van panden verboden moet worden. Vanavond echter zei minister Vogelaar dat ze de noodzaak van een verbod niet echt ziet. Zou dat sentiment zijn? Minister Vogelaar kraakte vroeger zelf ook. En is kraken wel echt zo fout als dat nu wordt voorgespiegeld? Het is toch ook belachelijk te noemen dat kantoorpanden en grote andere panden in centra van steden tijdenlang leegstaan terwijl er wachtlijsten zijn voor woningen in stadscentra.

Veiligheid moet belangrijker zijn dan bureaucratie

De rechter moet voortaan het laatste woord hebben in asielzaken. Dat stelt D66-kamerlid Lambrechts diende maandag in een initiatief -wetsvoorstel. Momenteel kan de rechter alleen beoordelen of de IND procedureel juist gehandeld heeft. Ook al is een besluit van de IND onbegrijpelijk en inhumaan, de asielzoeker moet terug naar zijn land van herkomst als de IND geen fouten heeft gemaakt. Oók als de kans groot is dat hij daar gevaar loopt.

Dekker trekt eindsprint

Minister Dekker heeft bij wijze van eindsprint in enkele dagen tijd honderden kamervragen beantwoord. De SP is niet zo tevreden over deze plotselinge werkdrift. De antwoorden zouden namelijk afgeraffeld en onzorgvuldig zijn. Op gedetailleerde vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel voor huurliberalisatie volstond de minister met een verwijzing naar eerdere antwoorden op kamervragen.

Drill-kamp voor luie jongeren

Als het aan CDA, VVD en PvdA ligt worden luie werkloze schoolverlaters gedrild in kampen. Waar opvoeding faalt of ontbreekt, jongeren zonder diploma van school gaan en dan ook nog eens weigeren iets uit te voeren, zal het drill-kamp uitkomst bieden.

Vergader beter met vergadermeter

De VVD fractie van de gemeente Den Haag heeft een voorstel ingediend dat volgens mij ook geen slecht idee zou zijn voor de Tweede Kamer. Volgens de fractie moet er namelijk een vergadermeter in de vergaderzaal komen, die bijhoudt hoeveel er vergaderd wordt en hoeveel geld dat kost. Het doel is simpel: efficienter vergaderen.

PvdA wil jongerenkeurmerk campings

Als het aan de PvdA ligt, laten ouders hun kroost voortaan met een gerust hart kamperen. Vorig jaar was ons landje geschokt bij de beelden van een NOS documentaire, waar jongeren op Texel zich grenzenloos lieten vollopen met drank, overlast veroorzaakten en in ziekenhuizen belandden. Een campingkeurmerk zou hier alles aan kunnen veranderen.

GroenLinks gaat voor de dieren

Het mag dan zomerreces zijn en 30 graden buiten, maar de partijen zijn bezig met de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer verkiezingen. GroenLinks gooit het onder andere op de dierenrechten. Die moeten volgens de partij opgenomen worden in de Grondwet. Vanaf vandaag, maandag 17 juli, is een poll hierover te vinden op de website van de partij.

Salarissen directies woningcorporaties omlaag

Groenlinks wil dat de salarissen van directies van woningcorporaties aan banden worden gelegd. Ze mogen hooguit net zoveel verdienen als de minister president. Nu doen de corporaties nog geheimzinnig over de salarissen, maar een wettelijke norm zou ervoor kunnen zorgen dat de informatie direct openbaar gemaakt wordt.

Vergunning voor growshops

Het kabinet heeft in een nota aan de Tweede Kamer geschreven dat gemeenten vergunningen moeten gaan afgeven aan growshops. Growshops zijn winkels die spullen verkopen waarmee wiet geteeld kan worden, zoals lampen, planten en potgrond.