Categorie: "Werk en inkomen"

CDA’ers in kleine meerderheid achter Donner’s ontslagrecht

Donner weet zich vandaag op het CDA-congres gesteund door een kleine meerderheid van de CDA-leden. Bezwaren van een aantal CDA'ers werden weggestemd. Minister Piet Hein Donner van justitie is wel bereid zijn ontslagrechtplannen enigzins in het voordeel van ouderen aan te passen. Zo wil Donner voorkomen dat bedrijven de oudere en vaak duurdere krachten direct inwisselen voor jonge honden. Is dat genoeg om de PvdA en de ChristenUnie binnen te houden? We zullen zien.

Kamer wil dat Donner ontslagrechtplan herziet

De Tweede Kamer heeft vanaf de Antillen (de fractievoorzitters vieren nog steeds het leven op onze overzeese paradijsjes) laten weten dat Donner beter moet gaan nadenken over de plannen rond het nieuwe ontslagrecht. Donner wil graag dat een werkgever niet langer langs de rechter hoeft als hij een werknemer ontslaat. Echter, de fractievoorzitters van vrijwel alle partijen, zijn het er over eens dat die 'rechterstoets' gewoon moet blijven bestaan. Maar waarom is die versoepeling van dat ontslag nu eigenlijk nodig?

SP vraagt aandacht voor toename voedselbankbezoek

SP-kamerlid Sadet Karabulut roept vandaag terecht de aandacht voor de toenemende afhankelijkheid van een groot aantal mensen van voedselpaketten. Volgens het artikel over de roep van Karabulut zijn er inmiddels 13.000 mensen in Nederland die een voedselbank bezoeken. Dat is een stijging van 25% sinds begin dit jaar, zo zegt Sadet. Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat er in een welvarend land als Nederland nog immer mensen naar een voedselbank moeten om aan hun eten te kunnen komen. De SP ziet deze mensen gelukkig niet over het hoofd.

Kamer: mazen in arbowet moeten gedicht

De Tweede Kamer wil dat het voor aannemers minder makkelijk wordt om de arbowet te ontduiken. Aannemers besteden opdrachten uit aaan buitenlandse onderaannemers. Op die manier ontlopen werkgevers de verantwoordelijkheid voor veilige werkomstandigheden.

 

Tsunami van Polen?

Even leek het erop dat we, met die motie om uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers stop te zetten, een 'tsunami van de islam' over ons heengespoeld zouden krijgen. Maar nu de Kamer akkoord is met een soepeler toegang van Polen in de bouw lijkt het erop dat we de tsunami van een heel andere kant kunnen verwachten: uit het oosten.

 

Links en liberaal sluiten handen ineen

Het is niet zo’n ramp voor GroenLinks dat Wouter Bos geen linkse lijstverbinding wil. GroenLinks redt zich prima zonder de zogenaamde socialisten. De partij heeft namelijk een plan bedacht om ondernemerschap aantrekkelijker te maken door pensioendrempels weg te nemen. En de VVD heeft eraan meegewerkt.

Reintegratie arbeidsmarkt moet marktgerichter

CDA-kamerlid Van Hijum vindt dat gemeenten, CWI en UWV beter moeten samenwerken. Tijdens werkbezoeken deze zomer kwam hij tot de conclusie dat het reintegratiebeleid veel marktgerichter moet. Hij vindt het jammer dat werkgevers arbeidskrachten uit het buitenland halen, terwijl de kaartenbakken van gemeenten volzitten met mensen die aan de slag willen. Hij pleit voor ‘reintegratie op maat’.