Categorie: "Werk en inkomen"

PvdA wil AOW garanderen

Wouter Bos aat alleen met de PvdA in het kabinet zitten na de verkiezingen, als de AOW meestijgt met de lonen. Volgens hem past dit geheel in de traditie van de partij. "Onder Kok is de AOW met 10% gestegen." Onder het huidige kabinet zijn de AOW-ers erop achteruit gegaan.